Bel ons op +31 88 23 02 300

Regelingen- en rechtenadministratie

Voor de uitvoering van complexe regelingen is een gespecialiseerd team opgesteld. Zij voeren uw complete regeling uit - vanaf vaststelling van recht, duur en hoogte - tot de bruto-netto berekening en de verantwoording en afhandeling van eventuele bezwaarschriften. 

Uitbesteden APPA pensioen en wachtgeld administratie

Het nakomen van alle wettelijke verplichtingen rond de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) vraagt specifieke kennis en neemt veel tijd in beslag. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit vlekkeloos verloopt. Je wil natuurlijk zorgvuldig en accuraat handelen tegenover (voormalige) bestuurders. Dat realiseer je wanneer je de administratie uitbesteedt aan Visma | Raet.

De voordelen

 • Heldere actuariële- en voorzieningsberekeningen en uniforme pensioenoverzichten (UPO)
 • Altijd de juiste berekening van pensioenen en wachtgelden
 • Een persoonlijke benadering en uitstekende service (klantwaardering: 8,1)

Uitbesteden WIA-/WAO- /WAZO-administratie 

De administratie rondom arbeidsongeschiktheid is complex en doet een beroep op specifieke kennis. Aan de ene kant moet je de WAO-dossiers administratief bijhouden en aan de andere kant is het belangrijk dat je medewerkers en het UWV van de juiste informatie voorziet. Door jouw administratie aan Visma | Raet uit te besteden zorg je voor een efficiënte en kloppende WIA-/WAO-/WAZO-administratie. 

De voordelen

 • Inzicht in de juistheid van betalingen, premieafdracht en claims van derden
 • Compliant met de laatste wet- en regelgeving
 • Gestroomlijnde uitwisseling van gegevens tussen de WIA-/WAO-/WAZO-administratie, de salarisadministratie en derden
 • Heldere communicatie met medewerkers
 • Voorkom boetes van het UWV

Uitbesteden Ziektewet-administratie eigenrisicodrager

Als werkgever kun je eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Je berekent en betaalt dan zelf het ziekengeld voor bepaalde groepen (voormalige) medewerkers. Ook geef je uitvoering aan casemanagement, verzuimbegeleiding en re-integratie. In ruil daarvoor betaal je een lagere ZW-premie aan de Belastingdienst. Door de “ZW-administratie eigenrisicodrager” aan Visma | Raet uit te besteden ben je verzekerd van een tijdige en correcte uitvoering. 

De voordelen 

 • Een professionele en sluitende ZW-administratie
 • Altijd een specialist op het gebied van eigenrisicodragerschap tot jouw beschikking 
 • Profiteer van goed casemanagement en professionele verzuim- en reïntegratiebegeleiding, dankzij onze samenwerking met Qare Nederland
 • Weet waar je aan toe bent door onze voorspelbare prijsstelling

Uitbesteden administratie aanvullende uitkeringen bij werkloosheid

Uit de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vloeien verplichtingen voort, die je natuurlijk zo goed mogelijk wilt nakomen. Daarbij gaat het om verplichtingen vanuit de cao, een besluit, sociaal plan of individuele regelingen tot het verzorgen van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid. Alle regelingen waarin het recht op een uitkering is opgenomen vragen om een zorgvuldige uitvoering van de uitkeringsadministratie. Met de specialisten van Visma | Raet ben je er zeker van dat jouw administratie perfect in orde is. 

De voordelen

 • Een professionele en sluitende administratie aanvullende uitkeringen werkloosheid
 • Altijd een specialist op het gebied van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid tot jouw beschikking
 • Weet waar je aan toe bent door onze vaste prijsstelling

Volg ons

Bob Schouten deelt op de Visma | Raet Zorgdag 2019 graag de visie van ProActive over 100% efficiëntie van alle uitg… https://t.co/uZ4gLIUKaY