Bel ons op +31 88 23 02 300

Nieuwe Europese Privacy wet AVG/GDPR

De AVG/GDPR is de nieuwe Europese privacywet. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR). Het gaat dus om een en dezelfde wet. De wet is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. Sinds dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. In Nederland is hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens komen te vervallen.

In de AVG/GDPR hebben burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd hebben organisaties meer verantwoordelijkheden: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywet houden. Toezichthouders hebben meer bevoegdheden om (hoge) boetes op te leggen aan organisaties die de regels onvoldoende naleven. 

Wat doen we bij Raet?

Als verwerker van persoonsgegevens moeten wij uiteraard voldoen aan de AVG, daarmee hebben wij meer verplichtingen gekregen. De AVG/GDPR legt namelijk nog meer nadruk op de verantwoordingsplicht van verwerkende organisaties. Daarom zijn we al met de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens aan de slag gegaan met privacy en hebben we bij de Meldplicht datalekken aanpassingen doorgevoerd met de AVG in het vizier.

We hebben een goed privacybeleid, zorgen voor een passend beschermingsniveau, en de Wet meldplicht datalekken is bovendien al verankerd in onze aanpak en de afspraken met klanten en medewerkers zijn glashelder. Dat geldt voor Nederland, voor Europa en voor Latijns-Amerika. 

Uiteraard blijven wij altijd doorgaan met zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst, dat doen we onder andere met het volgende:

  • Taskforce met specialisten die wekelijks bij elkaar komt
  • Continue informeren en trainen van al onze medewerkers zodat zij weten wat ze moeten doen
  • Processen op orde houden voor het melden van incidenten en indien nodig voor incident management op internationaal niveau
  • We hebben afspraken met onze leveranciers met betrekking tot specifieke gegevensbeschermingsverplichtingen op grond van de AVG
  • Training AVG voor klanten
  • Optimaliseren van onze Privacy by Design standaarden

De AVG – ieders verantwoordelijkheid

De belangrijkste zaken omtrent AVG hebben wij voor u samengevat in de Raet AVG Top 10. Het geeft helder weer welke stappen Raet heeft ondernomen en wat u zelf kunt doen. U wilt als organisatie waarschijnlijk graag voldoen aan de AVG, daarom helpen wij u graag met onze standaard verwerkersovereenkomst. Als u van deze standaard overeenkomst gebruik maakt, voldoet u hiervoor wat betreft uw HR-oplossingen van Raet tijdig aan de nieuwe privacywetgeving.

Waar kan ik terecht met vragen?

We begrijpen dat er met deze wet veel op u afkomt en daarom hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet: https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/security/avg-faq

Meer over privacy

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van privacy dan kunt u hier terecht: https://www.raet.nl/over-ons/system-privacy-security/privacy

Daarnaast kunt u uiteraard op onze trustsite terecht voor meer informatie of u kunt onze Raet in control bekijken. 


 

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW