Bel ons op +31 33 45 06 506
Nieuws

Samen aan de slag met het lerarenregister

20 oktober 2017

Samenwerken aan goed onderwijs, één van de doelen van het nieuwe lerarenregister dat in augustus 2018 van kracht gaat. Het lerarenregister helpt leraren bij hun professionele ontwikkeling en draagt hiermee bij aan de continue verbetering van het onderwijs. 

Naast dat leraren zelf hun professionaliteit en ontwikkeling in het lerarenregister registreren, heeft u als werkgever ook een rol in het controleren en vastleggen van basisgegevens zoals de benoemingsgrondslag. Scholen die gebruikmaken van de software van Raet kunnen hiermee nu al beginnen, zodat zij het eerste kwartaal van 2018 alle gegevens op orde hebben voor de gegevenslevering. 

De Raet-software – met HR Core Education en Self Service – is klaar voor het vastleggen van de benodigde basisgevens. Hiervoor zijn in de software van Raet verschillende mogelijkheden: 

  1. Centrale vastlegging van de benoemingsgrondslagen (en eventueel onderwijsterrein) in het aanstellingsscherm van HR Core Education.
  2. Controle en verrijking van de benoemingsgrondslagen door de schoollocaties (bijvoorbeeld door de schooldirecteuren), via de  aanstellingsformulieren in Self Service (en de workflow). 
  3. Via het genereren van een rapportage uit het HR Core-systeem waarmee zij eenvoudig inzicht hebben in alle vastgelegde aanstellingen. Schoolbesturen kunnen deze gegevens aanvullen met de benoemingsgrondslagen en daarna weer inlezen in HR Core Education.

Dit is een eenmalige actie voor onderwijsinstellingen, waardoor de basisgegevens voor het lerarenregister gevuld zijn. Daarna zullen scholen uiteraard hun registratie moeten blijven onderhouden, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in de bevoegdheid, de school en/of het onderwijsterrein van de leraar die voor de klas staat. Dit kunnen zij inbedden in hun reguliere processen met behulp van Self Service. 

Daarnaast zorgt Raet in nauwe samenwerking met DUO en het ministerie van OC&W voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling van de basisgegevens. Diverse Raet-klanten waaronder O2G2 zijn hierbij als koploper betrokken.