Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Twee grote marktpartijen staan als één achter UNICEF

Uit onderzoek van Multiscope, gedaan in opdracht van UNICEF Nederland, blijkt dat er in Nederland 93 miljoen niet opgenomen vakantiedagen zijn en dat 2 op de 3 werkgevers worstelt met dit stuwmeer aan vrije dagen. 
Niet opgenomen vakantiedagen (in Nederland maar liefst 93 miljoen, gemiddeld 14,5 per werknemer) vormen voor werkgevers een regelrecht risico. Het financiële equivalent van deze verlofdagen dient immers voor een groot deel op de balans te staan. Ook kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen indien grote groepen medewerkers deze dagen tegelijk opnemen. Bij 84 procent van de organisaties staat dit probleem op de managementagenda.

Unicef | geef een dag

UNICEF Nederland heeft daarom een nieuw concept bedacht: geef-een-dag. Hierbij kunnen medewerkers openstaande vrije dagen aan UNICEF doneren. ADP en Raet slaan als grote marktpartijen de handen ineen en steunen dit initiatief door organisaties te faciliteren. Om de administratieve afhandeling te vereenvoudigen maken we de donatie-optie beschikbaar in onze verlofsystemen. En uiteraard doen wij ook zelf mee aan UNICEF | geef een dag.

Win-win oplossing

Het UNICEF | geef-een-dag programma maakt een innovatieve koppeling tussen het MVO-beleid van een organisatie en het geschetste vrijedagenprobleem. Madelon Cabooter, manager Corporate Partnerships van UNICEF Nederland: “Maar liefst 69 procent van de werkgevers in Nederland biedt medewerkers de mogelijkheid om zich in te zetten voor MVO-doelen. Dat gaf ons de kans om een innovatieve propositie te ontwikkelen, die het werkgevers mogelijk maakt om hun werknemers vrije dagen te laten doneren aan UNICEF. Bij de test van het idee bleek maar liefst de helft van de financiële en HR verantwoordelijken bij grotere ondernemingen ons idee positief tot zeer positief te beoordelen. Zij ervaren het idee als een echte win-win oplossing.”

Zo werkt het

Het programma werkt vrij eenvoudig. Via HRM-software, een website of een formulier wordt de mogelijkheid gecreëerd om overgebleven vrije dagen te doneren aan UNICEF. Werknemers ontvangen vervolgens informatie via interne communicatiekanalen – zoals intranet – over het werk dat UNICEF doet met de donaties op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen. Cabooter: “Met de gemiddelde nettowaarde van één verlofdag kunnen we 140 kinderen met vaccinaties tegen polio beschermen. Dat is toch een geweldig effect.”
Voor meer informatie over het programma verwijzen we u graag naar de site van UNICEF:www.unicef.nl/geef-een-dag.

Stuwmeer

Werkgevers in Nederland hebben grote moeite het stuwmeer aan vrije dagen van hun medewerkers weg te werken. Ondanks dat het opnemen van vakantiedagen in 85 procent van de organisaties flink wordt gestimuleerd, worstelt 62 procent met een overschot aan vrije dagen waarvoor forse reserves moeten worden aangehouden. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope onder financiële en HR verantwoordelijken bij organisaties in het midden- en grootbedrijf. UNICEF Nederland gaf opdracht tot dit onderzoek vanwege haar nieuwe concept geef-een-dag, waarbij medewerkers openstaande vrije dagen aan UNICEF kunnen doneren.
 
Jan Bouwens, hoogleraar accounting aan de Universiteit van Amsterdam, benadrukt dat bedrijven het geld voor de openstaande vrije dagen echt niet kunnen aanwenden voor andere doelen. “De werknemer heeft eigenlijk meer geleverd dan hij of zij hoefde. Daardoor ontstaat een soort ‘schuld’ van de werkgever aan de werknemer. Bedrijven moeten het loon dat overeenkomt met die vrije dagen reserveren, zo erkennen ze die schuld in hun balans.” Zonder maatregelen zal die pot beetje bij beetje groter worden: “Als werknemers meer gaan verdienen, groeit dat bedrag mee.”

Harry van de Kraats, voorzitter van de werkgeversvereniging AWVN, deelt de zorgen van Bouwens. “Je bent als bedrijf verplicht om geld te reserveren voor die opgebouwde vrije dagen,. Dat gaat ten koste van de winst. Het is bij wijze van spreken ‘dood geld’, want je kunt het ook niet gebruiken voor investeringen. Dat is dus echt zonde,” stelt hij. “UNICEF biedt met geef-een-dag een prachtige oplossing waarmee organisaties en hun werknemers ook nog eens hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen uiten.”

“Een fantastisch idee. Voor Nederland volstrekt nieuw en heel lovenswaardig. Mensen zijn maatschappelijk betrokken. Bedrijven zijn collectiviteiten van mensen. Dit innovatieve plan biedt in bedrijfsverband voor bedrijven en medewerkers de mogelijkheid om hun maatschappelijke betrokkenheid te uiten,” zegt Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, enthousiast.

09 september 2016