Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Raet introduceert twee online diensten in het onderwijs

18 maart 2015

Kwaliteit komt in het onderwijs op de eerste plaats. U wilt uw medewerkers hierbij ondersteunen en ze altijd en overal toegang geven tot applicaties die hieraan bijdragen. Maar hoe zorgt u er voor dat zij makkelijk en veilig inloggen? En bent u in staat de gegevens van de verschillende diensten op een efficiënte manier te beheren en te integreren? Binnen Youforce vindt u twee slimme oplossingen die dit mogelijk maken.

SURFconext – een inlog voor al uw onderwijsdiensten

“Dankzij de koppeling met SURFconext is het gebruik van e-HRM zeer laagdrempelig geworden.” - Freddie Wienema, projectleider digitalisering HR processen NHL Hogeschool

Raet heeft haar HR-portaal Youforce onlangs opengesteld voor SURFconext van SURFnet. Met SURFconext stelt u Youforce op een eenvoudige en veilige manier beschikbaar aan uw medewerkers. Eén inlognaam en wachtwoord volstaat om toegang te krijgen tot Youforce en alle andere cloudoplossingen binnen SURFconext.

Dubbel winst voor uw ICT-afdeling

Uw ICT afdeling profiteert dubbelop; het aantal calls over vergeten wachtwoorden zal fors afnemen en het beheer van de koppelingen tussen de verschillende diensten en cloudoplossingen ligt bij SURFnet.

Service Connector – Realtime gegevens uitwisselen met HR Core Education

"Met de directe koppeling tussen het HR Core van Raet en Schoolmaster’s Magister kunnen onderwijs instellingen een eerste stap zetten naar Identity and Access Management.” - Michiel van Doorne Business Development Manager, Xantes ICT

Als onderwijsinstelling werkt u vaak met meerdere systemen die gegevens van uw medewerkers nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan uw schooladministratiesysteem. Raet heeft hiervoor Service Connector ontwikkeld. Met deze nieuwe webservice ontvangt u eenvoudig nieuwe en gewijzigde medewerkergegevens van HR Core Education via een XML-medewerkerbericht.

Elke 15 minuten staat een nieuw bericht voor u klaar

U bepaalt zelf welke medewerkergegevens worden opgenomen in het bericht en elke 15 minuten staan de nieuwe wijzigingen voor u klaar. Met Service Connector beschikt u over een moderne oplossing om de medewerkergegevens (bijna) realtime beschikbaar te stellen aan andere systemen.

Gegevens uitwisselen zoals u dat wilt

U kunt ervoor kiezen om zelf de gegevens uit te wisselen met behulp van Service Connector. Hiervoor heeft u specifieke software nodig zoals SOAP Sonar. Een andere mogelijkheid is een beroep te doen op een gespecialiseerde partij zoals Xantes ICT. Zij zetten de Service Connector in om een koppeling te realiseren tussen HR Core Education en andere doelsystemen, waaronder Active Directory, Exchange, Office365, Google of Magister.