Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Raet helpt met de reparatie van de WW-versobering

16 februari 2016

De komende maanden gaat Raet in opdracht van de sociale partners en de Stichting van de Arbeid een private WW-administratie opzetten en daarmee proefdraaien. Drie grote cao’s worden aangewezen als proeftuin voor de aanvullende werkloosheidsverzekering.

Wat behelst de reparatie?

Het kabinet heeft besloten de WW te versoberen door de maximale duur te beperken alsmede de snelheid waarmee rechten worden opgebouwd. In het voorjaarsakkoord van 2013 spraken sociale partners af deze versobering te repareren en zegde het kabinet toe te helpen bij de ‘reparatie’ van deze ingreep.  Hiervoor gaat de overheid data uit haar eigen WW-administratie verstrekken aan Raet als private uitvoerder. Werknemers gaan de premie hiervoor betalen.

Waarom Raet?

“Sociale partners hebben in Raet een organisatie gevonden, die bij een onafhankelijk onderzoek het beste uit de bus kwam op mogelijk uitvoeren van een  eenvoudige en uniforme regeling met beperkte uitvoeringskosten, bekendheid met sociale zekerheid en  goede contacten met het UWV.” 

Aldus het persbericht van het FNV op 13/2

Welke rol gaat Raet vervullen?

“Wij treden in dit geval op als onafhankelijke derde en we zullen de volgende zaken op ons nemen: het registreren van deelnemende werkgevers, het innen van premies, het beoordelen van WW-claims en het verzorgen van de uitkeringen”, vertelt Boi Weggeman, salesmanager Pensioen & Uitkeringen van Raet.

De uitvoering start met een zogenaamde proeftuin waarin we met drie sectoren de uitvoering gaan  vormgeven en opstarten. Weggeman: “De komende periode sluiten we contracten met cao-partijen, treden we in overleg met het UWV over aanlevering van gegevens van uitkeringsgerechtigden, geven we het incassoproces vorm en zetten we een uitkeringsorganisatie op, met processen, rapportages en SLA’s.”

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Snelders via rob.snelders@raet.com of 06 15 08 33 40 of lees het artikel in de Volkskrant.