Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Nieuwe samenwerking Qare en Raet om werkgevers te ondersteunen als werknemers ziek uit dienst gaan

15 juni 2015

De samenwerking tussen Qare en Raet ontzorgt werkgevers die zelf het risico dragen voor de Ziektewet volledig om te komen tot schadelastreductie. Marko Sweelssen, Algemeen directeur van Qare, en Inge Ligthart, Chief Operations Officer van Raet, ondertekenden hiervoor een contract. De combinatie van ondersteuning van duurzame re-integratie bij verzuim en de uitvoering van de uitkeringsadministratie van de Ziektewet levert een kostenbesparing op. 

Het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet kent vele verantwoordelijkheden en complexiteit die Qare en Raet de werkgevers uit handen neemt. Binnen deze samenwerking richten beide partijen zich op datgene waar zij goed in zijn. Raet is specialist op het gebied van uitkeringen en beschikt over een professionele Ziektewet uitkeringsadministratie. Qare is specialist op het gebied van sociale zekerheid, waarbij zij zich focust op schadelastreductie. Dit doet Qare door met dedicated teams van bedrijfsartsen en casemanagers de uitvoering van de verzuimbegeleiding ter hand te nemen.

Het eigenrisicodragerschap Ziektewet betekent voor veel werkgevers een flinke kostenbesparing ten opzichte van de UWV Ziektewet premie die voorheen werd betaald. De werkgever wordt ten aanzien van de uitvoering volledig ontzorgd en behoudt zicht op de status van zijn ex-werknemers en de daarmee gepaard gaande kosten. Raet en Qare voldoen aan de eisen die het UWV stelt aan het eigenrisicodragerschap Ziektewet. Het afgelopen jaar zijn zowel Raet als Qare met succes geaudit door het UWV. Raet en Qare voeren sinds 1 januari 2014 gezamenlijk het eigenrisicodragerschap Ziektewet uit. Inmiddels maken vele organisaties gebruik van deze dienstverlening.  

Wat doet Qare?

Qare adviseert en ondersteunt brancheorganisaties, werkgevers, verzekeraars, financieel adviseurs en assurantiekantoren bij schadelastbeheersing op het gebied van: verzuim, eigenrisicodragerschap Ziektewet, WIA / WGA, eigenrisicodragerschap WGA en Sociale Zekerheid.

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW