Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Prinsjesdag 2018

18 september 2018
Dinsdag 18 september presenteerde het kabinet de miljoenennota. Wat is de impact van de wettelijke wijzigingen voor komend jaar op HR & Payroll? Raet experts Jos Kok en Joke van der Velpen bespraken deze veranderingen tijdens de Prinsjesdag Kennissessie op 25 september. Via de onderstaande video kun je alles terugkijken.

In de onderstaande infographic zie je de belangrijkste wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving.

Lees meer over de volgende onderwerpen:

 • Belastingtarieven van 2018 en 2019
 • Bijtelling verandert per 2019
 • 30%-regeling
 • Kabinet breidt in twee stappen geboorteverlof voor partners uit
 • Salarisontwikkelingen
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
 • Extra loonbelastingtabellen

 Belastingtarieven van 2018 en 2019

2018 2019
Belastingschijf Jaarinkomen Heffing Jaarinkomen Heffing
schijf 1 € 0 t/m €20.142 36,55% € 0 t/m €20.384 36,65%
schijf 2 € 20.143 t/m € 33.994 40,85% € 20.385 t/m € 34.300 38,10%
schijf 3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85% € 34.301 t/m € 68.507 38,10%
schijf 4 € 68.508 of meer 51,95% € 68.508 of meer 51,75%

 

Belastingtarieven 2018 - 2019

Het heffingspercentage in de eerste schijf wordt met 0,1% verhoogd naar 36,65%. De heffingspercentages in de tweede en derde schijf worden beide verlaagd van 40,85% naar 38,10%. De eindgrens van de derde schijf blijft ongewijzigd. Het heffingspercentage in de laatste schijf wordt met 0,2% verlaagd naar 51,75%.

Leaseauto's zonder CO2-uitstoot

Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt een verlaagde bijtelling van 4% tot een grondslag voor de bijtelling van €50.000. Boven €50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voor auto's zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt een verlaagde bijtelling van 7% tot een grondslag voor de bijtelling van €50.000. Boven €50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%.

Leasefiets

Het kabinet wil het gebruik van de (elektrische) fiets bevorderen en de administratie van de leasefiets vereenvoudigen.

Er komt per 2020 een simpeler regeling op basis van een forfaitaire bijtelling: deze is door het kabinet vastgesteld op 7% van de cataloguswaarde.

Verkorten maximale looptijd 30%-regeling

Vanaf 2019 zal de maximale looptijd van de 30%-regeling voor bestaande en nieuwe beschikkingen worden teruggebracht naar 5 jaar (voorheen 8 jaar). Voor de vergoeding van schoolgelden voor internationale scholen geldt alleen voor het schooljaar 2018/2019 overgangsrecht.

Kabinet breidt in twee stappen geboorteverlof voor partners uit

Per 1 januari 2019 krijgt de partner na de bevalling maximaal vijf dagen geboorteverlof met loondoorbetaling.

Per 1 april 2020 krijgt de partner daarbij aanvullend geboorteverlof voor maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur, met recht op een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon. Met als doel om de band tussen partner en kind te versterken en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

Benieuwd naar de effecten van Prinsjesdag op jouw salaris? Bekijk het in de Raet netto app.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat voorstellen waarmee minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsmarkt wenst te hervormen, de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid beoogt te verkleinen en eveneens de kostenverschillen tracht te verkleinen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

 1. Van een volledig onderbouwde enkele ontslaggrond naar cumulatiegrond; mogelijkheid voor de rechter om de maximale transitievergoeding met 50% te verhogen.
 2. Een eerste contract direct voor onbepaalde tijd heeft een proeftijd van max. vijf maanden: meerjaarscontracten voor bepaalde tijd (twee jaar of meer) hebben een proeftijd van max. drie maanden.
 3. Vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bestaat recht op een transitievergoeding, ook tijdens proeftijd. Deze bedraagt een derde maandsalaris voor elk dienstjaar zonder afronding.
 4. Sociale partners mogen in onderling overleg afspreken de tussenpoos tussen terugkerend tijdelijk werk te verkorten, zodat niet altijd van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.
 5. De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.
 6. In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.
 7. Oproepkrachten hoeven niet meer permanent beschikbaar te zijn voor arbeid.
 8. Payroll medewerkers krijgen dezelfde rechten als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn van een werkgever. Het pensioen is uitgezonderd.
 9. Werkgevers betalen voor een medewerker met een vast contract een lagere WW-premie dan voor een medewerker met een flexibel contract. De aard van het contract wordt voor medewerkers zichtbaar via hun loonstrook.

Extra loonbelastingtabellen

Niet-inwoners van Nederland hebben geen recht meer op het belastingdeel van de loonheffingskor ting. Ze hebben alleen nog recht op het premiedeel als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Onder inwoner verstaan we EU-burgers, inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, St. Eustatius en Saba. Ook een medewerker die hier zijn permanente
woon- of verblijfplaats heeft, is inwoner van Nederland.

Werkgevers moeten dus weten van welk land een medewerker inwoner is, want per 2019 komen er extra loonbelastingtabellen (drie witte en drie groene). Bij de loonaangifte moet de juiste tabel gebruikt worden.

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW