Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Prinsjesdag 2015: wat u moet weten als werkgever [Infographic]

15 september 2015

Dinsdag 15 september presenteerde het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Wat verandert er u voor als werkgever? En wat voor impact hebben de maatregelen op uw medewerkers? Onze experts op het gebied van wet- en regelgeving zetten de belangrijkste wijzigingen alvast voor u op een rij!

Bekijk de infographic en lees meer over de volgende onderwerpen:

 • Wijzigingen in het schijventarief
 • Wijzigingen in de arbeidskorting en algemene heffingskorting
 • Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd
 • Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
 • Auto van de zaak
 • Wet Aanpak Schijnconstructies

Dinsdag 15 september presenteerde het kabinet haar plannen voor het komende jaar. Wat verandert er u voor als werkgever? En wat voor impact hebben de maatregelen op uw medewerkers? Onze experts op het gebied van wet- en regelgeving zetten de belangrijkste wijzigingen alvast voor u op een rij!

Bekijk de infographic en lees meer over de volgende onderwerpen:

 • Wijzigingen in het schijventarief
 • Wijzigingen in de arbeidskorting en algemene heffingskorting
 • Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd
 • Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd
 • Auto van de zaak
 • Wet Aanpak Schijnconstructies

2. Wijzigingen in de arbeidskorting en algemene heffingskorting

Het maximum bedrag aan arbeidskorting wordt verhoogd. Daarnaast wordt ook de afbouwgrens verhoogd. Het afbouwpercentage van de arbeidskorting wordt verhoogd; dat was al in het Belastingplan 2015 bepaald. 

De afbouw van de algemene heffingskorting wordt niet meer begrensd, maar loopt volledig tot nul door.

Wat verandert er voor u als werkgever

 • De wijzigingen worden opgenomen in de loonbelastingtabellen die de Belastingdienst in januari publiceert. De wijzigingen worden uiteraard ook verwerkt in de rekenregels die wij hanteren in onze salarissoftware.

Wat verandert er voor uw medewerkers

 • Uw medewerkers gaan er netto op vooruit op hun loonstrook.
 • Het voordeel dat medewerkers met hogere inkomens hebben van de verlengde derde schijf, wordt gedempt door de wijzigingen in de algemene heffingskorting.

3. Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd

Met ingang van 2013 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks verhoogd. Sindsdien is de AOW-gerechtigde leeftijd opgelopen naar 65 jaar en drie maanden. Door een wetswijziging in juni van dit jaar wordt met ingang van januari 2016 de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar en zes maanden.

Wat verandert er voor u als werkgever

 • Houd er rekening mee dat medewerkers drie maanden langer doorwerken.

Wat verandert er voor uw medewerkers

 • Medewerkers krijgen pas AOW vanaf het moment dat ze vijfenzestig en een half jaar worden.

4. Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Er vinden wijzigingen plaats in de voorwaarden waaronder medewerkers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen doorwerken. 

Wat verandert er voor u als werkgever

 • U moet ook aan AOW-gerechtigden die blijven werken tenminste het wettelijk minumloon uitbetalen (deze wijziging was in twee wetsvoorstellen opgenomen en is al per 1 juli 2015 in werking getreden naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies).
 • U moet de doorwerkende AOW-gerechtigde in uw administratie opnemen als zijnde uitsluitend verzekerd voor de ZW (dus niet voor de WW en WGA/WIA).
 • Voor de doorwerkende AOW-gerechtigde hoeft u geen afdracht ZW te doen.
 • Bij ziekte heeft u voor een doorwerkende AOW-gerechtigde  een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken.
 • Bij ziekte heeft u een minder strenge reïntegratieverplichting. 

Wat verandert er voor uw medewerkers

 • Voor werkgevers wordt het eenvoudiger om medewerkers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden.

5. Auto van de zaak

De overheid gaat stapsgewijs de fiscale waardering van de auto van de zaak vereenvoudigen. Het aantal categorieën wordt stapsgewijs teruggebracht tot er alleen nog onderscheid blijft tussen nul-emissie-auto’s en overige auto’s. 

De fiscale bijtellingspercentages voor nieuw aan te schaffen bedrijfsauto’s veranderen per 1 januari 2016 als volgt:

2015      2016   
Emissie in gr/km  Fiscale bijtelling   Emissie in gr/km  Fiscale bijtelling 
0 4% Nul-emissie 
0 4%
1-50 7% Hybride
1-50 15%
51-82 14%  

83-110 20% Zuinig
51-106 21%
>110 25% Overig
>106 25%

Wat verandert er voor u als werkgever

 • Uw wagenpark gaat er mogelijk anders uitzien omdat de overheid hybride rijden minder stimuleert.
 • Houd in uw leaseregeling rekening met de nieuwe bijtellingspercentages. Als u in uw leaseregeling heeft opgenomen dat de medewerker geen auto mag bestellen die boven de 20% bijtelling gaat, kan de medewerker alleen een auto kiezen met een nul-emissie of een hybride.

Wat verandert er voor uw medewerkers

 • Het wordt een stuk minder aantrekkelijk om in een nieuwe hybride te gaan rijden.

6. Wet Aanpak Schijnconstructies

Per 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies deels al ingegaan. Deze wordt verder ingevoerd op 1 januari 2016. De Wet Aanpak Schijnconstructies heeft de volgende doelen:

 • Voorkomen van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven
 • Versterken van de rechtspositie van werknemers 
 • Beloning voor werknemers conform wet- en regelgeving 

Wat verandert er voor u als werkgever

 • U bent verplicht om tenminste het netto wettelijk minimum loon giraal uit te betalen, op een rekening die op naam staat van de medewerker. Eigen tenaamstelling met ‘en/of’ is ook goed.
 • Alleen wanneer er sprake is van eventueel loonbeslag mag u een lager netto bedrag, begrensd op de beslagvrije voet, giraal uitbetalen.
 • Wanneer u toch per kas uitbetaalt, bent u in overtreding. U kunt daarvoor een boete krijgen. Als u medewerkers in dienst heeft die hun salaris nog niet giraal ontvangen, dan heeft u dus alsnog hun IBAN-nummer nodig.
 • U bent verplicht om netto-vergoedingen gespecificeerd en herkenbaar op de loonstrook te presenteren. Dus niet meerdere vergoedingen in één post.

Wat verandert er voor uw medewerkers

 • Medewerkers moeten een op eigen naam staande rekening hebben en het rekeningnummer aan u doorgeven.
 • Het wordt voor medewerkers heel duidelijk welke netto-vergoedingen zij krijgen
 • Er is geen sprake meer van verborgen inhoudingen die tot een lager netto-salaris leiden.
Prinsjesdag

Benieuwd naar uw netto salaris in 2016?

Wilt u weten welk effect Prinsjesdag heeft op uw netto salaris? Bereken de gevolgen op het salaris in 2016.

Salaris berekenen
Raet Klantendag 2016

Meer weten over de impact van nieuwe wet- en regelgeving?

Kom naar de Raet Klantendag op dinsdag 29 september

Lees meer

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW