Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Medewerkers in de zorg willen regie over eigen ontwikkeling en inzetbaarheid

22 juni 2015

Zorginstellingen hebben in hun HR-beleid met name aandacht voor strategische personeelsplanning en mobiliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Raet en TNS Nipo onder 73 HR-managers in de zorg, als onderdeel van de jaarlijkse HR Benchmark. Aan het onderzoek namen ook 264 medewerkers uit de zorg deel. Zij willen zelf de regie over hun persoonlijke ontwikkeling en eigen HR-zaken.

Bredere inzetbaarheid van medewerkers steeds belangrijker

Zowel zorginstellingen als medewerkers staan voor grote onzekerheid. Slechts de helft van de medewerkers (56%) verwacht dat zij over twee jaar nog dezelfde functie bij de huidige werkgever hebben. 8% van de medewerkers heeft geen idee wat zij over twee jaar doen en 7% is bang om geen werk meer te hebben.

Veel zorginstellingen worstelen op hun beurt met de vraag hoeveel en welke zorg ze de komende jaren gaan verlenen en wat dit betekent voor de capaciteit en kwaliteit van hun workforce. 67% van de HR-managers verwacht binnen nu en twee jaar minder medewerkers in loondienst te hebben.

Voor een deel wordt de beoogde krimp opgevangen door natuurlijk verloop. Maar veel zorginstellingen ontkomen er niet aan om via mobiliteitsprogramma’s medewerkers aan ander werk te helpen. Een bredere inzetbaarheid van medewerkers wordt daarmee steeds belangrijker. Christel Schnater, HCM consultant bij Raet: “Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op flexibele inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers zijn natuurlijk erg begaan met hun eigen afdeling en cliënten. Toch wordt er meer en meer van hen verwacht breder te denken dan hun eigen afdeling en diensten."

Meer oog voor loopbaanontwikkeling nodig

Opleiding en ontwikkeling staan dan ook in de top 5 HR-prioriteiten van zorginstellingen. Medewerkers geven massaal aan dat zij daarin zelf aan het roer willen staan. Maar liefst 81% van hen wil zelf de regie hebben over hun persoonlijke ontwikkelingsprogramma. Sander Kars, een van de onderzoekers van de Raet HR Benchmark: “We zien deze behoefte aan eigen regie bij medewerkers in alle branches, maar in de zorg leeft deze behoefte nog sterker. Medewerkers in de zorg willen graag ‘in control’ zijn over hun eigen HR-zaken.”

Ontwikkelinstrumenten die door medewerkers in de zorg het hoogst worden gewaardeerd, zijn opleidingen en trainingen, coaching en het loopbaangesprek. Dit laatste wordt in de zorg echter bijna niet aangeboden (13%), terwijl het kan helpen om medewerkers meer bewust te maken van hun loopbaanmogelijkheden. Nu heeft slechts 52% van de medewerkers inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Christel Schnater ziet hier kansen voor verbetering: “Zorginstellingen zouden in hun HR-beleid meer oog kunnen hebben voor de dialoog over de ambities van medewerkers en hun perspectief en inzetbaarheid op de langere termijn.”

Download onderzoeksrapport: HR Benchmark zorg en welzijn

Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek? Of bent u benieuwd hoe andere zorginstellingen omgaan met actuele HR-uitdagingen? Lees er alles over in het volledige onderzoeksrapport.

Download onderzoeksrapport