Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Management verwacht strategische rol van HR

08 juli 2016

C-level verwacht van HR dat zij de rol inneemt van strategisch adviseur voor de directie bij de uitvoering van talentmanagement. Ruim driekwart (82%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Momenteel beoordeelt het management HR hiervoor met een 6,7. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmark-onderzoek van Raet, specialist in HR-cloudoplossingen en -services, onder 1.146 Nederlandse werknemers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches. 

Om de rol als strategisch business partner te vervullen, zal de taak van de HR-afdeling de komende jaren moeten veranderen. De focus verschuift van administratieve werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de salarisadministratie en het beheer van wet- en regelgeving, naar extrapoleren, scenario’s maken en voorspellingen doen. Alleen dan wordt HR wendbaar en een katalysator die kennis verbindt. Raet verwacht dat de HR-afdeling administratietaken gaandeweg steeds meer uit gaat besteden, hierdoor is de afdeling beter in staat om als strategisch adviseur op te treden. 

Debby de Gelder, Directeur HR Services bij Raet: “De rol van HR verandert. In 2020 fungeert HR naar verwachting vooral als adviseur voor het management. De komende jaren zal de focus daarom steeds meer verschuiven van administratieve HR-taken naar HR-strategie, data-analyse en kennisdelen. Door zaken als salarisadministratie buiten de deur te beleggen, ontstaat er een kostenbesparing en wordt de kans op fouten verkleind. Tevens hebben HR-medewerkers meer tijd om de rol van strategisch business partner te vervullen. Om als business partner op te kunnen treden zal HR wendbaar moeten worden en voorspellingen moeten kunnen doen. Elk moment van de dag dient de HR-afdeling exact voor ogen te hebben welke kansen er liggen voor de organisatie. Pas dan ben je écht een strategische partner voor de business.”

Jaarlijks benchmarkonderzoek

De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.146 medewerkers, 506 HR-managers en 117 bestuurders uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 25 augustus tot en met 20 september 2015. De Raet HR Benchmark 2016 werd uitgevoerd door TNS NIPO, in opdracht van Raet.

HR 2020

De visie van Raet op HR in 2020 is verwerkt in de whitepaper ‘tien tips om uw HR-afdeling 2020-proof te maken’. In deze whitepaper gaat Raet in op ontwikkelingen die invloed hebben op de rol van HR, welke verwachtingen C-level en lijnmanagement hebben van HR en hoe de ideale HR-afdeling in 2020 eruitziet.