Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Terugblik seminar: “Insourcing, outsourcing of midsourcing, wat past bij uw onderwijsinstelling?”

14 november 2017

Raet blikt terug op inspirerende onderwijsseminars

Raet organiseerde in november in Rotterdam en in Zwolle twee seminars over sourcing van HR in het onderwijs. De HR- en salarisadministratie zelf uitvoeren of uitbesteden aan een dienstverlener? Een strategisch vraagstuk waar veel schoolbesturen over nadenken maar niet altijd bekend zijn met de ins & outs.

Om hen hierin meer inzicht in te geven, hield Raet in samenwerking met AMOS, Aloysius Stichting, Het Baken Almere en adviesorganisatie Infinite Financieel een seminar.

Veranderende informatiebehoefte bij besturen

Monica van der Hoff-Israël, directeur bij Infinite Financieel, trapte af met een aantal ontwikkelingen dat ervoor zorgt dat steeds meer schoolbesturen bewuster een overweging maken hoe zij hun bedrijfsvoering willen organiseren. O.a. professionalisering van de besturen, maar ook de volwassenheid en gebruiksvriendelijkheid van HR-software hebben ertoe geleid dat de informatiebehoefte bij scholen veranderd is. Steeds vaker stellen besturen zichzelf de vraag hoe zij de toekomst van hun administratie zien; zelf uitvoeren, uitbesteden of een mix van beide verschijningsvormen?

Monica schetste de belangrijkste aandachtspunten bij alle uitvoeringsvormen van de HR-administratie (van volledige zeggenschap bij zelf uitvoeren tot aan het waarborgen van continuïteit bij uitbesteden). Na Monica nam Arie van Loon, directeur Bedrijfsvoering bij AMOS, het woord met een gepassioneerd pleidooi voor het insourcen van de HR- en salarisadministratie. Arie vertelt dat vooral meer grip en minder afhankelijkheid van een dienstverlener voor AMOS de belangrijkste redenen waren om zelf de bedrijfsvoering uit te voeren (incl. HR).

Succesvol insourcen

Om succesvol te insourcen, is het volgens Arie van belang dat je vergaande digitalisering van je HR-processen doorvoert vanuit de filosofie start small and build. Een tweede succesfactor is het sturen op gedrag van (HR-)professionals. Geef hen trots en ruimte voor eigen initiatief. Andere succesfactoren zijn volgens Arie efficiënte processen – waarbij een slimme inrichting van de HR-software cruciaal is – en kundige medewerkers bij de bedrijfsvoering die elkaar blijven uitdagen. Het resultaat bij AMOS: een enorme kwaliteitsslag van de bedrijfsvoering met een beperkte headcount.

Focus op onderwijs

Een tweede sourcingsvorm is het uitbesteden aan een externe dienstverlener. Thomas Reterink, voormalig financieel directeur bij Aloysius Stichting, vertelt hoe sterk de zorg voor kinderen verankerd is in het DNA van Aloysius Stichting. Vanuit de filosofie dat alle aandacht uitgaat naar onderwijs verzorgen, worden de ondersteunende processen zoals de HR- en salarisadministratie uitbesteed aan een deskundige externe dienstverlener. Volgens Thomas kunnen specialisten zoals de onderwijsbureaus dit beter. Ook ontstaat er bij uitbesteding ruimte voor Aloysius om te focussen op het primaire proces. Thomas vindt echter wel dat als je gaat uitbesteden, je zelf de regie moet blijven voeren over de processen en de gegevens. Daarnaast vraagt uitbesteding om sterk partnership met wederzijds vertrouwen en goede communicatie.

Midsourcing: een combinatie van beide sourcingsvormen

Hella Lassooy, HRM-adviseur bij Het Baken Almere, vertelt over de keuze voor midsourcing na de defusie van Amarantis, waar Het Baken Almere een aantal jaar geleden onderdeel van uitmaakte. Het Baken Almere heeft een te kleine bezetting om zelf de HR- en salarisadministratie uit te voeren, maar wil wel zelf over het HR-systeem, de inrichting en de data beschikken. 

Het Baken Almere maakt gebruik van midsourcing via een externe dienstverlener. Hierbij is de dienstverlener in feite de salarisadministratie en het functioneel beheer van Het Baken Almere, maar dan buiten de deur. Het Baken Almere blijft de eigenaar van het HR-systeem, inclusief de data en keuzes voor de inrichting van het systeem. Dit geeft volgens Hella veel flexibiliteit om zelf te bepalen welke processen je wanneer gaat inrichten en het zorgt voor grip op eigen personeelsgegevens, zonder afhankelijk te zijn van de standaarddienstverlening wanneer je kiest voor outsourcing.

Innovatie met Raet HR Core

Het seminar sloot af met een kijkje in de keuken van de nieuwe Raet HR Core, het HR-systeem voor het onderwijs. Sander Houtveen, solutions consultant bij Raet, liet zien hoe gebruiksgemak en slimme HR analytics centraal staan in de innovatie van HR Core. Met HR Core  beschikken medewerkers, managers en HR-professionals over de intuïtieve home, dé centrale plek waar zij zelf eenvoudig hun HR-zaken regelen. Via de zogenaamde kaarten biedt de home eenvoudig toegang tot zaken als salarisgegevens of de meest gebruikte HR-processen in selfservice.