Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

'HR groeit door digitalisering' 

20 oktober 2017

Interview met Kobe Verdonck, gepubliceerd in het CHRO Magazine, 2e editie 2017. 

Waar sommigen stellen dat HR in de toekomst zal verdwijnen, stelt Kobe Verdonck dat de rol van HR in organisaties door digitalisering alleen maar zal groeien. De CEO van Raet, HR solution provider, schetst de HR-transformatie die hij ziet in de internationale markt en bij Raet zelf.

De rol van HR zal alleen maar groeien. Waarom?

De HR-functie wordt alleen maar belangrijker in de toekomst. Het grote verschil dat je als bedrijf kunt maken, doe je met mensen. Nu nog meer dan vroeger. Kijk maar naar de war for talent, naar Silicon Valley en de sportwereld: het talentvraagstuk is overal dominant aanwezig. HR kan daarin het verschil maken.

Maar om zich op die corebusiness te kunnen focussen moet HR het administratieve stuk loslaten. Het ‘oude HR’ moet eigenlijk niet eens meer gebeuren binnen de eigen organisatie. Dat kan een organisatie beter outsourcen of in een shared service center onderbrengen. Maar dat vraagt ook een stuk van de oude identiteit los te laten. Wij zien dat veel HR-mensen daar moeite mee hebben.

Hoe heeft jullie HR-afdeling die transitie zelf opgepakt? 

Bij ons is HR volledig ingericht op de HR Business Partners (HRBP’s), zodat zij onze strategische doelstellingen kunnen vertalen naar de medewerker, naar rollen en functies en organisatorische processen. 

Alle resterende werkzaamheden zoals salarisverwerking en verzuim, maar ook de helpdeskfunctie, hebben we ge-outsourcet. Zo hebben de HRBP’s echt de handen vrij om onze doelstellingen te helpen realiseren. 

Aan welke thema’s werken jullie HR Business Partners?

Hun bijdrage draait om talent: het aantrekken, binden en ontwikkelen van talent. Innoveren is bijvoorbeeld een belangrijke doelstelling van ons. Als we nieuwe functionaliteiten bouwen, of een nieuwe service inrichten, kijkt de HRBP welke mensen we daarvoor in huis hebben, hoe het team het beste samengesteld kan worden om deze doelstelling te behalen, en of we daarvoor nog mensen van buiten moeten werven. 

Daarin vinden we het belangrijk dat de HRBP’s aandacht besteden aan vitaliteit, en of mensen zich nog goed voelen in hun functie. Raet medewerkers maken Raet. Daarom moeten we zorgen dat medewerkers zich goed voelen, investeren in betrokkenheid bij het bedrijf, en zorgen dat mensen voldoende doorgroeimogelijkheden hebben. Onze mensen zijn onze belangrijkste asset om onze doelstellingen te behalen. 

Dat zegt elke CEO natuurlijk... 

Dat is waar. Maar het gaat er niet alleen om dat je het benoemt, je moet het ook waarmaken. De bedrijven die dat kunnen, hebben het meeste succes in hun sector. Dat zie ik ook bij onze klanten. Voor ons betekenen happy employees, happy customers. En andersom. Die erkenning hebben we ook vastgelegd in onze strategie. 

Daarvoor moet je natuurlijk ook zorgen dat HR wat te zeggen heeft in het bedrijf. Daarom hebben we de rol van HR nog belangrijker gemaakt in de organisatie. 

Hoe hebben jullie dat gedaan?

Om te beginnen hebben we de HR backoffice ge-outsourcet bij onze eigen collega’s. Dat is een hygiënefactor, die moet volledig op orde zijn. Pas dan kan HR zich gaan focussen op die strategische doelen.

Daarna kon het HR-team zich gaan ontwikkelen. We hebben van de functie HR-manager een CHRO-profiel gemaakt. HR zit sinds drie jaar dus in de board. Op deze, maar ook op andere functies hebben we nieuwe mensen geworven. Net bij andere teams die veranderen door digitalisering of door marktontwikkelingen, zie je dan een beweging waar sommige mensen opbloeien en het zien als een enorme groeimogelijkheid. Maar er zijn ook medewerkers die zich niet herkennen in het nieuwe profiel, of andere ambities hebben. Die gaan dan op zoek naar een plek die hen beter past.   

Jullie maken HR belangrijker, anderen stellen juist dat HR in de toekomst verdwijnt. Hoe ziet u dat?

HR zoals we het kennen zal volledig verdwijnen, daar ben ik het mee eens. Administratieve processen worden steeds meer gedigitaliseerd. Het stuk HR dat overblijft, vraagt andere competenties en een andere opstelling. Die digitale processen leveren natuurlijk een enorme bak met data op. De HRM’er van de toekomst is iemand die in zijn beleid beslissingen kan nemen en voorspellingen kan doen op basis van die data. Niet alle HR-directeuren van nu kunnen dat. Maar mensen die de administratieve processen niet op orde hebben, worden straks niet meer serieus genomen in de boardroom. De Nederlandse markt loopt hierin voorop, maar ook hier is nog ruimte voor verbetering.

Toch zijn weinig bedrijven al zo ver, zeker als je praat over predictive analytics… 

Inderdaad. Data wordt per definitie belangrijker. Toch zullen predictive analytics zichzelf nog moeten bewijzen. Niet alles kan met predictive analytics. Op het gebied van verzuim valt er veel winst te halen: als je medewerkerstevredenheid naar beneden gaat, stijgt hoogstwaarschijnlijk je verzuim en daalt je reputatie. Daar kun je op voorhand in investeren.

Maar niet elk vraagstuk laat zich omzetten in data: hoeveel mensen ga ik verliezen als ik maar 1 procent loonopslag geef in plaats van 2? Daar rollen natuurlijk cijfers uit, maar het gaat wel over human behavior en dat valt niet te voorspellen. Als alles predictive zou zijn, zouden we niet meer hoeven te ondernemen.