Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Coöperatie A59 en Raet werken samen aan optimale HR-processen voor GGZ-instellingen 

16 oktober 2015

Raet ondersteunt Coöperatie A59, een samenwerkingsverband van vijf Brabantse GGZ-instellingen, bij de personeels- en salarisadministratie en bij het realiseren van gewenste mobiliteit. De Coöperatie koos voor Raet op basis van de visie van Raet op HR. Bepalend voor de keuze waren ook de mogelijkheden en de professionele uitstraling van de software van Raet, Youforce. De samenwerking tussen Coöperatie A59 en Raet zorgt voor optimalisatie van HR-processen voor zowel cliënten als personeel.

Optimaliseren van HR-processen

Coöperatie A59 is een samenwerkingsverband tussen GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel groep, GGZ Westelijk Noord Brabant, De Viersprong en GGZ Breburg, met gezamenlijk bijna 7.500 medewerkers. Samen gaan deze GGZ-instellingen de uitdagingen aan in de snel veranderende zorgsector, met wijzigende wet- en regelgeving, bezuinigingen en verschuivende zorgtaken.

Het doel van de Coöperatie is een betere dienstverlening voor cliënten en vermindering van kosten. De aangesloten organisaties kiezen bewust voor een niet-vrijblijvende vorm van samenwerken. Naast de gezamenlijke besluitvorming is er wel ruimte voor behoud van profiel en eigenheid van iedere organisatie. Thema’s waarop de Coöperatie samenwerkt zijn onder meer: opleiding, onderzoek en e-learning, facilitaire zaken en inkoop van goederen en diensten en salaris- en personeelsadministratie.

Voor ondersteuning op de genoemde thema’s zocht de Coöperatie naar geschikte partners om dit verder mee vorm te geven. Voor de personeels- en salarisadministratie viel de keus op Raet. De GGZ-instellingen hopen gezamenlijk profijt te hebben van het optimaliseren van hun HR-processen. 

Best practices 

Door de samenwerking met Raet profiteren de vijf organisaties van één gezamenlijke aanpak, waarbij individuele nuances mogelijk blijven. Binnen de personeelsadministratie worden ook de gegevens van vrijwilligers en flexkrachten verwerkt. Daarnaast gebruiken de vijf organisaties dezelfde workflows, gebaseerd op best practices in de branche. Deze aanpak ondersteunt de doelstelling van de Coöperatie A59 om de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verminderen ten gunste van cliënten.

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW