Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Nieuwe Europese privacywet AVG/GDPR

De AVG/GDPR is de nieuwe Europese privacywet. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, de Nederlandse vertaling van General Data Protection Regulation (GDPR). Het gaat dus om een en dezelfde wet. De wet treedt op 25 mei volgend jaar in werking. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. In Nederland vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens. 

In de AVG/GDPR krijgen burgers meer rechten als het gaat om privacy. Tegelijkertijd krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden: zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de privacywet houden. Toezichthouders hebben straks meer bevoegdheden om (hoge) boetes op te leggen aan organisaties die de regels onvoldoende naleven.

Als verwerker van persoonsgegevens krijgt Raet meer verplichtingen. De AVG/GDPR legt namelijk nog meer nadruk op de verantwoordingsplicht van verwerkende organisaties. Raet heeft al een goed privacybeleid, waarborgt een passend beschermingsniveau, en de Wet meldplicht datalekken is bovendien al verankerd in onze aanpak en de afspraken met klanten en medewerkers zijn glashelder. Dat geldt voor Nederland, voor Europa en voor Latijns-Amerika. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Op onze trustsite www.raet.nl/trust kunt u terecht voor meer informatie of bij uw contactpersoon van Raet. Op www.raet.nl/trust maken wij binnenkort eveneens de aangepaste standaardverwerkersovereenkomst beschikbaar, die voldoet aan de vereisten van de AVG.

19 oktober 2017

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW