Bel ons op +31 88 23 02 300

"Pensioen excasso proces van Raet is voorspelbaar goed!"

Interview met

Henk Andries Manager Processhandling & Excasso
Henk Bijl (niet op de foto aanwezig)
Directeur Pensioenuitvoering

In deze case

  • Pensioen Excasso

Samenvatting

Pensioenuitvoerder TKP zocht naar een partner voor de excasso, die net als TKP zelf een specifieke focus heeft op het pensioendomein. TKP werkt al sinds 2010 met Raet samen vanwege het hoge service level, de betrouwbaarheid van de pensioenuitkeringen en de aansluiting op het IT-landschap van TKP.

Partner met focus op pensioendomein

TKP verzorgt de volledige administratie van zo’n dertig pensioenfondsen. De verwerking en excasso van de pensioenuitkeringen moeten altijd 100% correct en op tijd zijn. Om de hoge kwaliteit van dienstverlening te garanderen, werkt TKP samen met partners die net als TKP focus hebben op het pensioendomein. Raet is een van deze partners.

TKP en Raet werken al sinds 2010 intensief met elkaar samen. Opvallend in het partnership is de ‘fit’ in de bedrijfsvoering van beide organisaties. Henk Bijl, directeur Pensioenuitvoering bij TKP (niet op de foto aanwezig):  “TKP en Raet hebben een vergelijkbare businessfilosofie. We hechten bij TKP waarde aan een partner die werkt met dezelfde professionaliteit als wij. Een partner die het verzorgen van pensioenexcasso als corebusiness ziet. Raet voldoet daarnaast aan onze vereisten zoals openheid in de bedrijfsvoering, de mogelijkheid voor rechtstreeks contact, interne beheersmaatregelen en uitgebreide maandelijkse rapportages. Raet beschikt bovendien over kwaliteitscertificering zoals ISAE 3402.”

Van cruciaal belang in de samenwerking met Raet is het hoge service level. Manager Processhandling & Excasso Henk Andries licht toe: “Pensioenen en uitkeringen moeten altijd juist en op tijd zijn. Als iets fout gaat, staat op een betaaldag de telefoon roodgloeiend.” Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden kijken namelijk op de betaaldag direct of het geld al overgemaakt is. Is dat niet het geval, dan merkt de pensioendesk van TKP dit onmiddellijk. Met de dienstverlening en software van Raet is dat tot op heden niet voorgekomen. Het Pensioen Excasso-proces is voorspelbaar goed!”

“Wij zochten een partner die werkt met dezelfde professionaliteit als wij. Met het verzorgen van pensioenexcasso als corebusiness.”

Vertrouwen op kwaliteit

Uitvoerder TKP verlangt van een partner als Raet een organisatie die flexibiliteit toont, meedenkt met de procesinrichting en rekening houdt met de wensen van de organisatie. “En dat partnership is het ook echt geworden”, vertelt Bijl. “Ons deel van de keten ligt rondom pensioen, het deel van Raet bij de verwerking en uitkering. Wij ondersteunen ruim dertig pensioenfondsen en verzorgen de pensioenadministratie van ongeveer 2,8 miljoen deelnemers. In deze spannende pensioentijden werken we keihard voor hen. Of het nu gaat om een pensioenuitkering die juist én op tijd is of om een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen. Die mentaliteit zit in ons DNA. En daarbij kunnen wij vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van Raet.”

Collega Andries is tevreden over de koppeling tussen het pensioensysteem van TKP en Raet Pensioen Excasso. “De excasso-oplossing van Raet sluit aan op ons IT-landschap. Met de stabiele interface tussen onze systemen worden alle wijzigingen automatisch doorgegeven en kunnen we alle output zoals de pensioenspecificaties en jaaropgaven digitaal ontsluiten naar de websites van de diverse pensioenfondsen.” 

Een ander voorbeeld van de goede onderlinge samenwerking is de pensioenplanner van TKP. In deze pensioenplanner kunnen deelnemers via een portal hun pensioenrechten bekijken. Ook kunnen ze daar via de rekentool van Raet de netto-uitkering van het brutopensioen berekenen. 

“Met de stabiele interface tussen onze systemen worden alle wijzigingen automatisch doorgegeven en kunnen we alle output digitaal ontsluiten.”

Nakomen van afspraken

Henk Andries sluit af: “Raet heeft ruime ervaring in de pensioensector en dat zie je terug in Raet Pensioen Excasso en bij de professionals van Raet met wie we contact hebben. De ‘hands on’ cultuur van Raet past bij ons. Ook vinden we het belangrijk dat Raet de gemaakte afspraken nakomt. Dat is immers ook wat TKP doet; van begin tot einde van een uitkering of pensioen, onze klanten kunnen rekenen op ons. En inmiddels zijn er veel grote nieuwe fondsen als klant bijgekomen en bevalt de samenwerking met Raet zo goed dat we in gezamenlijkheid het contract weer voor langere tijd verlengd hebben. Mede door deze samenwerking met Raet zijn wij nu één van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland.”

“Raet heeft ruime ervaring in de pensioensector en dat zie je terug in Raet Pensioen Excasso en bij de professionals van Raet.”

Begonnen als uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds van PTT Nederland is TKP anno 2016 uitgegroeid tot een moderne, efficiënte en betrouwbare pensioenuitvoerder. Inmiddels vertrouwen zo’n 30 pensioenfondsen dagelijks op de dienstverlening van TKP. TKP verzorgt de pensioenadministratie van zo’n 2,8 miljoen deelnemers. 

Lees meer over