Bel ons op +31 88 23 02 300

“Meer betekenis geven aan het leven begint bij jezelf. ”

Interview met

DELA Véronique Klaassen
Directeur P&O

In deze case

  • Performance Management
  • Talent management

Samenvatting

DELA heeft zich tot doel gesteld om in 2020 de meest betrokken coöperatie te zijn, belangrijk hierbij is de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers.

Véronique Klaassen is Directeur P&O bij DELA. In 2012 heeft de organisatie zich tot doel gesteld om in 2020 de meest betrokken coöperatie te zijn, die het leven meer betekenis geeft. Dit streven geeft sindsdien richting aan alle facetten van de organisatie, ook aan de manier waarop DELA omgaat met de ontwikkeling van medewerkers.

HR-beleid, talentontwikkeling, strategische personeelsplanning, al vroeg in het gesprek wordt duidelijk dat deze termen niet veel zullen voorkomen in Klaassens verhaal. “Bij DELA staat het mensgerichte voorop. We helpen mensen om goed afscheid te nemen en de draad van het leven weer op te pakken. Onze dienstverlening vraagt dat we allemaal warm, betrokken zijn en verbinding zoeken. Dat staat centraal bij alles wat we doen, voor onze klanten en ook binnen de organisatie. Bij ons daarom geen talentenklasjes, iedereen heeft talent en iedereen doet ertoe.”

Teamproces

Ieder jaar bepalen we op welke speerpunten we ons extra richten. Hiervan wordt per sector en per afdeling een doorvertaling gemaakt, zodat het voor ieder helder is hoe bij te dragen aan het 'gewaagde doel'. Waarna alle teams met elkaar bespreken hoe zij aan die doelen kunnen bijdragen. Aan de hand daarvan worden door de medewerkers weer persoonlijke doelen gesteld, zowel resultaatgerichte werkafspraken als doelstellingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Naast het ‘wat’ is het ‘hoe’ minstens zo belangrijk. Daarom telt het gedrag op de kernwaarden Betrokkenheid, Integriteit en Ondernemerschap (BIO) voor de helft mee in de beoordeling van medewerkers.

In het realiseren van onze doelen zijn we overgegaan op een andere manier van sturen: kortcyclisch. De teams voeren regelmatig via dag-, week- en maandstarts een verbeterdialoog, waarbij ze kijken in hoeverre de teamdoelstellingen worden gerealiseerd en of en hoe kan worden bijgestuurd. Het doel hiervan is te leren van elkaar, want door te zien hoe een ander het werk doet, krijg je vaak mooie inzichten. 

Een van de speerpunten luidt: ‘Iedereen is BIO’. Sinds 2015 leggen we hierbij de nadruk op de vier BIO-gedragingen die te maken hebben met discipline. In 2015 zijn we hiermee gestart en was de BIO-scope vooral onderwerp van gesprek in de dialoog tussen werknemer en leidinggevende. In 2016 zijn we een stapje verder gegaan en lag de focus ook op het team. Want ook al begint discipline bij jezelf, uiteindelijk realiseren we onze doelen alleen als we volhouden en doorzetten. Elk team stelt zichzelf de vraag: Hoe BIO zijn we? Daarnaast krijgt het team een collegiale review door een ander team. Als de twee resultaten naast elkaar worden gelegd, blijkt vaak dat het team strenger voor zichzelf is dan er van buitenaf tegenaan wordt gekeken. En dat is dan weer een positieve stimulans.”

Persoonlijke ontwikkeling

De volgende stap naar een betrokken organisatie is verdieping in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Klaassen: “Om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen, is allereerst inzicht nodig. Sinds vier jaar organiseren we Summer Schools waarbij we collega’s helpen zicht te krijgen op hun kernkwaliteiten. Ter voorbereiding vragen we ze twee dingen. Eerst: zet een drietal vragen uit bij de mensen om je heen: Waarmee moet ik doorgaan? Waar zou ik mee moeten beginnen? En waarmee wil je dat ik stop? En daarnaast: vraag binnen en buiten je team feedback aan collega’s.

"Sinds vier jaar organiseren we Summer Schools waarbij we collega's helpen zicht te krijgen op hun kernkwaliteiten."

Dan komen de medewerkers in groepen van 25, 30 mensen bij elkaar, willekeurig samengesteld, dus uit het hele land. Aan de hand van de rapporten zoekt iedereen naar verdieping: Wat maakt jou nu succesvol? Wil en kun je dat vaker laten zien en welke hulp zou je daarbij nodig hebben? Zo worden gaandeweg de kernkwaliteiten scherp gesteld.

De Summer Schools worden enorm gewaardeerd. Er kunnen elk jaar honderd mensen aan deelnemen, maar de inschrijving is meestal vele malen hoger. Ook hierbij zie je dat samenwerken, verbinding zoeken om anderen te helpen deel van onze cultuur is, het komt terug in onze hele organisatie.”

Ronde Tafelbijeenkomsten

Begin 2016 was het tijd voor de volgende stap op weg naar het doel voor 2020. Klaassen: “Als we voor iedereen het leven meer betekenis willen geven, geldt dat zeker voor onszelf.

Vierde editie

Dit jaar staat de vierde editie van de Ronde Tafels in het teken van het thema ‘Meer betekenis geven begint bij jezelf’. Deze middag begint met een workshop waarin iedereen zijn eigen kernwaarden gaat scherpstellen. In tweetallen bespreken we vragen als: Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Welke waarden geef ik door aan mijn kinderen? Die waarden geven richting aan je handelen.

Gewaagd doel

Het tweede deel van de workshop gaat over het formuleren van jouw gewaagde doel. Waar droom ik van? Hoe ver wil ik daarin staan over drie jaar en wat heb ik daarvoor nodig? Deze bevindingen worden gedeeld met de rest van de tafel en ’s avonds tijdens het diner gaan we nog verder de verdieping in. Dan zit de groep in drie gangen aan tafel met respectievelijk een directeur, een coach en een manager. 

Eigen pad

Er komen prachtige verhalen op tafel. Door de openheid die er heerst en – dat krijgen we terug van deelnemers – de veiligheid die wordt ervaren. ‘Mensen oordelen niet.’ Zo kun je door luisteren en doorvragen iemand helpen. We vragen ook of collega’s die kernwaarden, de dingen die zij belangrijk vinden,voldoende terugvinden in hun werk. Wat hebben ze nodig, kan DELA daarin iets doen of het team? Hiermee breng je een ontwikkeling op gang.

Vervolg

Wat er daarna mee gebeurt, ligt ook aan de leidinggevende, diens rol is cruciaal. Als leidinggevende moet je het voordoen, mensen laten meedoen en uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Het kan jaren duren, maar uiteindelijk wordt die persoonlijke ontwikkeling zichtbaar. Het is de kunst om iedereen hierin zijn eigen pad te laten ontdekken en lopen.”HR Benchmark 2019 - Vitaliteit

HR Benchmark 2019: Vitaliteit

Hoge pensioenleeftijden, schaarste aan talent en snelle technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat duurzame inzetbaarheid steeds hoger op de agenda staat bij organisaties. Want hoe houd je medewerkers gemotiveerd en vitaal?

Bekijk de onderzoeksresultaten

Lees meer over

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW