Bel ons op +31 88 23 02 300

Vervanging inkomenscode 21 in loonaangifte

Sinds 2006 geeft u in de loonaangifte aan welke soort inkomensverhouding van toepassing is. Met ingang van januari 2017 is inkomenscode 21 ‘Overige pensioenen, lijfrenten enz.’ vervallen en vervangen door de nieuwe inkomenscodes 54 tot en met 63.

Nieuwe inkomenscodes 54 t/m 63

54 Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is

55 Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)

56 Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd

57 Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd

58 Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd

59 Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst

60 Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst

61 Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd

62 Ontslagvergoeding / transitievergoeding

63 Overige, niet hiervoor aangegeven, pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking

Op 27 januari 2017 heeft de Belastingdienst een toelichting gepubliceerd op de toepassing van elk van deze nieuwe inkomenscodes.

Toelichting nieuwe inkomenscodes

Volg ons

Aan de slag met de WNRA: hoe pakt u dat aan? PwC organiseert eind maart en begin april in samenwerking met Visma |… https://t.co/26y3rOP9y8