Bel ons op +31 88 23 02 300

Uitbetaling transitievergoeding

ls uw werknemer zijn baan kwijt raakt, dan kan uw werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij of zij tenminste 24 maanden bij u in dienst is geweest en als het arbeidscontract op uw initiatief is geëindigd. Over de uitbetaling van de transitievergoeding krijgen wij nog steeds veel vragen. In dit artikel vatten wij de belangrijkste regels over de uitbetaling nog een keer samen.

Wanneer moet uitbetaald worden?

De transitievergoeding moet worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, tegelijk met de betaling van niet-genoten vakantiedagen, vakantiegeld en dergelijke. De transitievergoeding moet samen met de zogenaamde eindafrekening binnen een maand na het einde van het dienstverband worden uitbetaald.

Wettelijke rente

Betaalt de werkgever de transitievergoeding later, dan is over het bedrag van de transitievergoeding de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente wordt gerekend vanaf een maand na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Eventueel kan in overleg de transitievergoeding in termijnen worden uitbetaald, maar dit moet expliciet (uitdrukkelijke instemming) met de medewerker zijn overeengekomen.

Bij de uitbetaling past men de groene tabel bijzondere beloningen toe bij elke termijn van uitbetaling. De termijn betalingen gelden niet als tijdvaklonen en dus niet als loontijdvakken. Voor zover er nog ruimte is binnen het cumulatieve maximum van het bijdrageloon van eerdere loontijdvakken van dat jaar, leiden de termijnbetalingen tot toename van het cumulatieve bijdrageloon.

Volg ons

Heb jij de ambitie om je carrière te ontwikkelen binnen een commerciële organisatie en wil je de verantwoording dra… https://t.co/OpsZ4d3REO