Bel ons op +31 88 23 02 300
Wet & regelgeving

Nabetaling uit dienst anders dan transitievergoeding

Op basis van juridische uitspraken zijn in meerdere cao’s bepalingen opgenomen die leiden tot een nabetaling van ‘ORT tijdens verlof’. Omdat deze nabetaling betrekking kan hebben op een langere periode, zijn hierbij ook medewerkers betrokken die al uit dienst zijn.

Nu blijkt dat er onduidelijkheid is over de wijze waarop nabetalingen, voor werknemers die in voorliggende jaren uit dienst zijn gegaan, sociaal en fiscaal moeten worden afgehandeld.

In overleg met de belastingdienst adviseren we u het volgende:

Een nabetaling wordt door de belastingdienst gekwalificeerd als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is daarmee loon SV en loon ZVW. De nabetaling moet worden belast volgens de witte tabel. Wanneer de datum uit dienst voor 1 januari 2017 ligt, worden er geen SV premies en geen Zvw premie berekend omdat er geen tijdvak(loon) is.

In de loonaangifte moet deze nabetaling worden verantwoord onder dezelfde inkomstenverhouding waarmee u deze werknemer voor de laatste keer in de aangifte hebt verantwoord. Datum in dienst, datum uit dienst en andere coderingen moeten conform de eerdere aangifte worden aangegeven.

Let op 1: Het gaat hier om een nabetaling aan een ex-werknemer. Die werknemer kan ondertussen de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. In die situatie moeten de verzekeringsindicaties ZW, WW en WAO/WGA de waarde N(ee) krijgen.

Let op 2: U moet er voor zorgen dat u het juiste jaarloon bijzondere beloningen vastlegt, zodat er bij de ex-medewerker voldoende loonheffing bijzonder tarief wordt ingehouden.

Volg ons

Heb jij de ambitie om je carrière te ontwikkelen binnen een commerciële organisatie en wil je de verantwoording dra… https://t.co/OpsZ4d3REO