Bel ons op +31 88 23 02 300

Eigenrisico WGA vanaf 2017 ook voor flexwerkers

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. Tot nu toe kon u dat als werkgever alleen voor vaste medewerkers, maar na 1 januari komen daar ook de flexwerkers bij. De overheid wil met deze aanpassing de concurrentieverhoudingen tussen de private en publieke verzekeringsmarkt verbeteren.

Eigen risico dragen

Als eigenrisicodrager WGA draagt u, gedurende maximaal 10 jaar, het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex)werknemers. Dit betekent dat de betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie voor uw rekening komen. Het gaat hier niet alleen om zieke werknemers, maar ook om (ex)werknemers die een WGA-uitkering kregen toen ze nog bij u in dienst waren. Eigen risico dragen betekent aan de ene kant dat u als werkgever minder arbeidsongeschiktheidspremies betaalt, aan de andere kant hebt u ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.

Garantieverklaring

Als eigenrisicodrager WGA moet u een garantieverklaring van een bank of verzekeraar overleggen aan de belastingdienst. Hierin staat dat deze de garantie geeft dat u als werkgever altijd in staat bent om de verplichtingen tegenover uw (ex) werknemers na te komen. Voor het opstellen van deze garantieverklaringen bent u verplicht de modelgarantieverklaring van de belastingdienst te gebruiken.

Aanpassingen in de wet

Tot 1 januari 2017 kunt u dus alleen eigenrisicodrager WGA zijn voor werknemers met een vast dienstverband. Na die datum verdwijnt het onderscheid tussen WGA-vast en WGA-flex. De premies voor WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie.

Onder flexwerkers verstaan we:

  • Werknemers met een fictieve dienstbetrekking die ziek zijn, zoals thuiswerkers en provisiewerkers.
  • Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, zoals uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk dienstverband of werknemers met een vast dienstverband aan wie ontslag is aangezegd.
  • Werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek zijn geworden (de zogenaamde nawerking) en niet op andere gronden recht hebben op een ziektewet uitkering.

Veranderingen in de praktijk

Hier de veranderingen voor nieuwe en bestaande eigenrisicodragers-WGA op een rij:

  • Er is geen inlooprisico meer voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA worden.
  • Werkgevers die eigenrisicodrager waren, maar terugkeren naar het UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten. Dit zijn WGA-uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap en de WGA-uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.
  • Werkgevers die eigenrisicodrager willen blijven na 1 januari 2017 moeten opnieuw een garantieverklaring indienen bij de belastingdienst gebaseerd op vast en flex. Eigenrisicodragers die geen nieuwe garantieverklaring hebben ingediend voor 1 januari 2017 zijn vanaf dat moment automatisch geen eigenrisicodrager meer, maar zijn publiek verzekerd bij UWV. Overheidswerkgevers die eigenrisicodrager zijn hoeven geen nieuwe garantieverklaring in te dienen.
  • Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden kunnen zich op twee momenten in het jaar aanmelden bij de belastingdienst: voor 1 april en 1 oktober om dan op 1 juli of 1 januari eigenrisicodrager te worden. Zij moeten naast de aanmelding ook een garantieverklaring inleveren.

Meer informatie kunt u vinden op:

website belastingdienst (Hier kunt u ook de modelgarantieverklaring downloaden)

website UWV

Volg ons

Heb jij de ambitie om je carrière te ontwikkelen binnen een commerciële organisatie en wil je de verantwoording dra… https://t.co/OpsZ4d3REO