Bel ons op +31 88 23 02 300

Een leven lang leren; wie gaat dat betalen?

Een leven lang leren is noodzakelijk om tot op steeds hogere leeftijd aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers hebben bij dit leren een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk belang. Veel werkgevers investeren in hun medewerkers door de kosten van opleidingen te vergoeden, en soms door het aanbieden van studieverlof. De werknemer levert het persoonlijke groei op en vergroting van zijn of haar marktwaarde. De werkgever spint garen bij een beter opgeleide medewerker, soms met positief effect op een declareerbaar uurtarief.

Maar werkgever en werknemer blijven niet altijd bij elkaar. Volgens de statistieken veranderen werkenden steeds sneller van baan.

In de loop der jaren zijn er vele juridische procedures geweest over dit onderwerp. Een van deze procedures leidde in 1983 tot een uitspraak van de Hoge Raad. Deze oordeelde dat een terugbetalingsregeling in een opleidingsovereenkomst geldig is indien aan drie critera is voldaan:

  1. De regeling bevat een tijdspanne waarin de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens zijn studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden;
  2. De regeling bevat de bepaling dat de werknemer zijn loon moet terugbetalen indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode of het studieverlof.
  3. De terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de onder 1. bedoelde tijdspanne.

Daarnaast moet de regeling voldoen aan de ‘normen van goed werkgeverschap’ en de ‘maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Ook al is aan de criteria van de Hoge Raad voldaan, kan de kantonrechter toch een vordering van een werkgever afwijzen als hij vindt dat niet aan de laatste twee normen is voldaan.

Wilt u kansrijk zijn bij het terugvorderen van de overeengekomen studieschuld bij uitdiensttreding, dan is het van belang om bij de vaststelling van de opleidingsovereenkomst   bovenstaande criteria in acht te nemen. Ook is het van belang de werknemer afdoende te informeren over inhoud en consequenties van de overeenkomst, bij het aangaan van de overeenkomst en op het moment de werknemer zijn ontslag aanbiedt.

Bij het ontwerp van een opleidingsbeleid met studiekostenregeling is het aan te raden gedegen juridisch advies in te winnen.

Volg ons

Bijna afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende baan? Wij zijn op zoek naar trainees! In 200 dagen ontwikkel jij… https://t.co/Wd0iQRigmt