Bel ons op +31 88 23 02 300
Wet & regelgeving

Bijtelling voordeel privégebruik auto

Met ingang van 1 januari 2017 is de bijtelling voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak veranderd. Er zijn dan nog twee bijtellingscategorieën. De bijtelling voor auto’s met een datum van eerste toelating op de weg van 1 januari 2017 of later is 22% van de cataloguswaarde. Alleen voor nieuwe auto’s zónder CO2-uitstoot geldt een korting van 18% (effectieve bijtelling van 4%).

Het kortingspercentage van 18%-percentage geldt voor 60 maanden. De termijn van 60 maanden start op de eerste dag van de maand na de maand van de datum van eerste toelating van de auto. Deze percentages gelden niet bij excessief privégebruik.

Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 1 januari 2017 is de bijtelling 25%. Voor deze auto’s kan door overgangsrecht (zie hierna) nog een korting op het bijtellingspercentage gelden afhankelijk van de CO2-uitstoot. In de meeste gevallen geldt het kortingspercentage tot maximaal 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum van eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

Het kortingspercentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het kortingspercentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe kortingspercentage geldt dan weer voor 60 maanden.

 CO2-uitstoot in gram per kilometer  Op naam gezet in 2016                         Op naam gezet in 2017                        
 Geen, volledig elektrische auto  4 %  4 %*
 Meer dan 0, maar niet meer dan 50 gram  15 %  22 %
 Meer dan 50, maar niet meer dan 106 gram  21 %  22 %
 Meer dan 106 gram  25 %  22 %

Vanaf 2019 is dit percentage begrensd op een catalogusprijs van  € 50.000. Voor het meerdere geldt een bijtelling van 22%. Rekenvoorbeeld: voor een auto van € 64.000 betekent dit: € 50.000 x 4% + € 14.000 x 22% = € 5.080.

Overgangsrecht

 Datum tenaamstelling  Geldigheid**
 Op of na 1 juli 2012  60 maanden
 Vóór 1 juli 2012  Tot datum verkoop maar uiterlijk tot 31 december 2018             
 Op of na 1 juli 2012 maar eerste tenaamstelling vóór 1 juli 2012  Percentage van 30 juni 2012 tot uiterlijk 1 juli 2017

** Na afloop van de periode van geldigheid vindt herbeoordeling plaats op grond van de dan geldende wetgeving. 

Overgangsrecht auto’s met een CO2 uitstoot van maximaal 50 gr/km

 Datum eerste tenaamstelling  Geldigheid
 Vóór 1 december 2012  0 % tot 1 januari 2017
 Tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014  0 % gedurende 60 maanden                 

Volg ons

Aan de slag met de WNRA: hoe pakt u dat aan? PwC organiseert eind maart en begin april in samenwerking met Visma |… https://t.co/26y3rOP9y8