Bel ons op +31 88 23 02 300

Wijzigingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

Flexibel bevallingsverlof

Sinds enige tijd is het flexibel bevallingsverlof van kracht. Na de bevalling heeft de medewerkster recht op 10 weken bevallingsverlof. Hiervan moet zij zes weken aaneengesloten opnemen na de bevalling. De rest mag in overleg met de werkgever gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Voor HR Core Business en HR Core Beaufort hebben wij een ‘verlofpotje’ ontwikkeld dat medewerksters kunnen inzetten voor de opname van het flexibel bevallingsverlof. Zo heeft u en uw medewerksters altijd overzicht van het actuele saldo.

Zwangerschapsuitkering bij een meerling

Vanaf 1 april geldt een nieuwe regeling voor zwangerschapsverlof bij meerlingen. Werkneemsters hebben nu recht op vier weken extra zwangerschapsverlof. De (aanstaande) moeder kan het zwangerschapsverlof tussen tien en acht weken voor de uitgerekende bevallingsdatum laten ingaan. Deze periode van twee weken heet de flexibiliseringsperiode. Als de werkneemster blijft werken en pas acht weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaat, vervallen deze twee weken. De twee weken van de flexibiliseringsperiode gaan niet over naar het bevallingsverlof.

Al onze HR Core systemen bieden de mogelijkheid voor de vastlegging van de verlenging van het zwangerschapsverlof maar de precieze datum waarop dit in gaat moet u wel zelf uitrekenen. Geeft u het verlof op in Verzuim Management dan rekent de applicatie dit voor u uit.

Ziekenhuisopname pas geboren kind

Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, berekend vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken. Het aanvragen van deze verlenging moet u uiterlijk indienen bij UWV in de laatste twee weken van het eigenlijke bevallingsverlof. De werkgever kan hiervoor het formulier ‘Aanvraag verlenging WAO-uitkering’ code 109419 gebruiken.

Net als bij zwangerschap van een meerling legt u dit extra verlof vast in uw HR Core systeem maar rekent u de duur van het verlof zelf uit. Geeft u het verlof op in Verzuim Management, dan geldt weer dat de applicatie deze periode automatisch berekent.

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW