Bel ons op +31 88 23 02 300

Outsourcing

Continuïteit en voorspelbaarheid in uw HR-proces 

Realiseer een betrouwbare en efficiënte HR- en salarisadministratie met Raet. Door de unieke combinatie van onze outsourcingsdienstverlening, HR-software en implementatie services wordt u optimaal ontlast bij operationele HR-taken. Zo realiseert u continuïteit, bespaart u kosten en heeft u meer tijd voor strategische HR-activiteiten.

Whitepaper: Antwoord op zeven veelgestelde vragen over HR outsourcing

Overweegt u (een deel van) uw HR-processen uit te besteden en wilt u weten wat dit voor uw organisatie betekent en waar u op moet letten? In deze whitepaper geven we antwoord op zeven veelgestelde vragen over HR outsourcing.

Download whitepaper

HR Service Desk

Is uw HR-afdeling veel tijd kwijt aan het beantwoorden van vragen van medewerkers over de cao, arbeidsvoorwaarden, ingediende declaraties of het gebruik van Youforce? Met HR Service Desk stellen uw medewerkers voortaan al hun HR-vragen en vragen over Youforce rechtstreeks aan Raet. Zo zijn zij verzekerd van een snel en deskundig antwoord en heeft u de handen vrij voor andere werkzaamheden.

De voordelen:

 • Deskundig antwoord dankzij onze uitgebreide kennis van HR, personeels- en salarisadministratie en wet- en regelgeving
 • Laagdrempelige dienstverlening door het gebruik van moderne technologie
 • Eén loket voor alle HR-vragen
 • 24/7 mogelijkheid om vragen te stellen via ticketsysteem
 • Minder ad-hoc vragen op de HR-afdeling en meer focus voor andere werkzaamheden
 • Hogere medewerkerstevredenheid dankzij goede en snelle informatievoorziening
 • Continue monitoring en optimalisatie van uw HR-processen
 • Meer inzicht in de belangrijkste HR-thema’s van uw organisatie

Application Services

Het beheer van toegangsgegevens, autorisaties en de inrichting van Youforce vraagt veel aandacht binnen uw HR- en IT-afdeling. U wilt natuurlijk dat uw medewerkers optimaal gebruik maken van alle mogelijkheden in Youforce maar soms komt u simpelweg tijd of kennis tekort. Met Application Services voert Raet het applicatiebeheer van alle modules voor u uit. U bent zo altijd verzekerd van hoogwaardige ondersteuning en uw professionals hebben de handen weer vrij voor andere werkzaamheden.

De voordelen:

 • Geen kostbare opleidingen om uw kennis op peil te houden
 • U bent verzekerd van continuïteit van de ondersteuning
 • Uw HR-professionals hebben de handen vrij voor uw medewerkers
 • U betaalt een vast bedrag per maand en komt dus nooit voor verrassingen te staan
 • Gegarandeerde kwaliteit van de werkzaamheden
 • Profiteer optimaal van alle mogelijkheden in Youforce

Uitbesteden salarisadministratie

Verbeter de kwaliteit en continuïteit van uw salarisadministratie door deze uit te besteden aan Raet. Wij verzorgen uw salarisadministratie, betalingen en afdrachten. Uw medewerkers krijgen online inzicht in hun salarisgegevens en kunnen met al hun vragen bij ons terecht.

Gedeeltelijk uitbesteden

Is uw organisatie actief in zakelijke markt? Dan kunt de salarisadministratie gedeeltelijk aan Raet toevertrouwen en de rest zelf uitvoeren. Zo heeft u  een betrouwbare en deskundige partner voor uw salarisverwerking en profiteert u bovendien van een gunstig tarief.

De voordelen

 • Altijd ervaren salarisprofessionals tot uw beschikking 
 • Bespaar op trainings- en opleidingskosten voor het onderhouden van vakkennis 
 • Voldoe aan actuele wet- en regelgeving 
 • Medewerkers hebben online inzicht in hun salarisgegevens 
 • Grip op de kosten dankzij een voorspelbare en schaalbare prijsstelling (prijs per medewerker)
 • Flexibiliteit om uw salarisadministratie zelf uit te voeren
 • Eén leverancier voor uitbesteding, software en implementatie

Uitbesteden salarisadministratie voor het MKB 

Voor het uitbesteden van uw salarisadministratie hebben wij ook een specifieke aanpak gericht op het MKB: flexibel, persoonlijk en met als doel u volledig te ontzorgen.

Uitbesteden HR-administratie

Zijn uw HR-medewerkers veel tijd kwijt aan het registreren van in- en uitdiensttreding, ziekte, verandering van personeelsgegevens en andere administratieve taken? Het uitbesteden en automatiseren van uw HR-administratie is hiervoor de oplossing. U bespaart er tijd én geld mee en uw medewerkers krijgen online inzicht in hun HR-gegevens. 

De voordelen

 • Kwaliteit en continuïteit van uw HR-administratie zijn geborgd 
 • Voldoe aan actuele wet- en regelgeving 
 • Meer tijd voor strategische HR-activiteiten en uw core business 
 • Grip op de kosten dankzij een voorspelbare en schaalbare prijsstelling (prijs per medewerker) 
 • Geef medewerkers online de regie over hun eigen HR-gegevens 
 • Altijd de juiste managementinformatie beschikbaar 
 • Eén leverancier voor uitbesteding, software en implementatie.

Uitbesteden Pensioen Excasso 

U wilt uw begunstigden altijd juist, tijdig en volledig betalen. Maar wat als u met terugwerkende kracht een herrekening moet doorvoeren of een uitkering wilt blokkeren? Realiseer een betrouwbaar en efficiënt excassoproces door uitbesteding aan Raet. 

De voordelen 

 • Altijd professionals met de juiste kennis tot uw beschikking 
 • Gegarandeerd compliant met de actuele wet- en regelgeving 
 • Bespaar op trainings- en opleidingskosten voor het onderhouden van vakkennis 
 • Inzicht in uitvoering pensioenen voor verantwoording aan opdrachtgevers en toezichthouder 
 • Krijg grip op de kosten van uw excassoproces dankzij onze vaste prijsstelling

Uitbesteden APPA pensioen en wachtgeld administratie 

Het nakomen van alle wettelijke verplichtingen rond de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) vraagt specifieke kennis en neemt veel tijd in beslag. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit vlekkeloos verloopt. U wilt natuurlijk zorgvuldig en accuraat handelen tegenover uw (voormalige) bestuurders. Dat realiseert u wanneer u de administratie uitbesteedt aan Raet. 

De voordelen 

 • Heldere actuariële- en voorzieningsberekeningen en uniforme pensioenoverzichten (UPO) 
 • Altijd de juiste berekening van pensioenen en wachtgelden 
 • Een persoonlijke benadering en uitstekende service (klantwaardering: 8,1)
Download infosheet

Download de informatiebrochure voor wethouders

Uitbesteden WIA-/WAO- /WAZO-administratie 

De administratie rondom arbeidsongeschiktheid is complex en doet een beroep op specifieke kennis. Aan de ene kant moet u de WAO-dossiers administratief bijhouden en aan de andere kant is het belangrijk dat u medewerkers en het UWV van de juiste informatie voorziet. Door uw administratie aan Raet uit te besteden zorgt u voor een efficiënte en kloppende WIA-/WAO-/WAZO-administratie. 

De voordelen 

 • Inzicht in de juistheid van betalingen, premieafdracht en claims van derden 
 • Compliant met de laatste wet- en regelgeving 
 • Gestroomlijnde uitwisseling van gegevens tussen de WIA-/WAO-/WAZO-administratie, de salarisadministratie en derden 
 • Heldere communicatie met medewerkers 
 • Voorkom boetes van het UWV

Uitbesteden Ziektewet-administratie eigenrisicodrager 

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. U berekent en betaalt dan zelf het ziekengeld voor bepaalde groepen (voormalige) medewerkers. Ook geeft u uitvoering aan casemanagement, verzuimbegeleiding en re-integratie. In ruil daarvoor betaalt u een lagere ZW-premie aan de Belastingdienst. Door de “ZW-administratie eigenrisicodrager” aan Raet uit te besteden bent u verzekerd van een tijdige en correcte uitvoering. 

De voordelen 

 • Een professionele en sluitende ZW-administratie 
 • Altijd een specialist op het gebied van eigenrisicodragerschap tot uw beschikking 
 • Profiteer van goed casemanagement en professionele verzuim- en reïntegratiebegeleiding, dankzij onze samenwerking met Qare Nederland 
 • Weet waar u aan toe bent door onze voorspelbare prijsstelling
Download infosheet

Uitbesteden administratie aanvullende uitkeringen bij werkloosheid 

Uit de beëindiging van een arbeidsovereenkomst vloeien verplichtingen voort, die u natuurlijk zo goed mogelijk wilt nakomen. Daarbij gaat het om verplichtingen vanuit de cao, een besluit, sociaal plan of individuele regelingen tot het verzorgen van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid. Alle regelingen waarin het recht op een uitkering is opgenomen vragen om een zorgvuldige uitvoering van de uitkeringsadministratie. Met de specialisten van Raet bent u er zeker van dat uw administratie, ook die voor reparatie-uitkeringen die in het kader van de versobering van de Werkloosheidswet per 1 januari 2016 mogelijk aan de bestaande bovenwettelijke regeling is toegevoegd, perfect in orde is. 

De voordelen 

 • Een professionele en sluitende administratie aanvullende uitkeringen werkloosheid 
 • Altijd een specialist op het gebied van aanvullende uitkeringen bij werkloosheid tot uw beschikking 
 • Weet waar u aan toe bent door onze vaste prijsstelling
Download infosheet

Onze outsourcing dienstverlening op een rij

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze outsourcing dienstverlening? Download nu de infosheet. Handig om op te slaan, printen of delen.

Download Infosheet

Bel ons op +31 88 23 02 300 of Bel mij terug

Volg ons

Aan de slag met de WNRA: hoe pakt u dat aan? PwC organiseert eind maart en begin april in samenwerking met Visma |… https://t.co/26y3rOP9y8