Bel ons op +31 88 23 02 300

Actievoorwaarden en spelregels Raet Interim Services Zomeractie

Dinsdag 6 juni 2017 

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de Raet Interim Services Zomeractie. Lees ze goed door en u bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Actievoorwaarden en spelregels

1. De Raet Interim Services Zomeractie is uitgeschreven door Raet. gevestigd te Amersfoort. Op de winactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u op de actiepagina de gevraagde gegevens heeft ingevuld en de vragen volledig heeft beantwoord. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie.

5. De looptijd van de actie is van 8 juni 2017 tot en met 8 september.

6. Om te kunnen winnen moet een deelnemer minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van de winnaarstrekking.

7. Alle auto’s zijn allrisk verzekerd via Porsche. Wel is het eigen risico van Porsche Center Gelderland van toepassing.

8. Bij de uitgifte van de Porsche dient er een bruikleenovereenkomst te worden getekend.

9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

10. Winnaars worden binnen twee weken na het sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.

11. Alle winnaars worden ook bekendgemaakt op www.raet.nl.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. Raet kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

15. Medewerkers van Raet en interim-professionals zijn uitgesloten van deelname.

16. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Raet voor de Raet Interim Services Zomeractie en worden niet verstrekt aan derden.

17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Raet.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid kan Raet. BV noch de aan haar gelieerde (rechts)personen aansprakelijk worden gehouden voor enige schade.

20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Raet Interim Services tel. 033 4506 416 of per e-mail via interim@raet.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Volg ons

Heb jij de ambitie om je carrière te ontwikkelen binnen een commerciële organisatie en wil je de verantwoording dra… https://t.co/OpsZ4d3REO