Privacy

Deze privacy policy betreft de rol van Raet als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wilt u weten hoe Raet met (persoons)gegevens omgaat in haar rol als dienstverlener voor haar klanten? Dat leest u hier.

Raet kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Raet zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Raet met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

Wet bescherming persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij uiteraard de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Verzamelde gegevens

Indien u via de website een e-mail aan Raet verstuurt, een rekenprogramma of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of financiële gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door Raet gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van Raet;
  • het informeren over activiteiten en interessante aanbiedingen van Raet;
  • het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van Raet zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses;

Daarnaast vragen wij u soms om gegevens over uw werk, functie, leeftijd, geslacht en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Wanneer een e-mailadres of andere persoonsgegevens aan Raet zijn verstrekt in het kader van de ondersteuning van onze dienstverlening, dan kan dit gebruikt worden om u te informeren over de voor u relevante, interessante en gelijksoortige functionaliteit van deze dienstverlening. 

Als wij via uw werkgever over uw persoonsgegevens beschikken, is het ook mogelijk dat wij uw (uitsluitend geaggregeerde en geanonimiseerde) gegevens gebruiken voor onze facturatie of voor het doen van statistisch onderzoek naar (de kwaliteit van) onze dienstverlening. Uiteraard zijn deze gegevens niet naar uw persoonsgegevens herleidbaar.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

Bewaartermijn

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Uw persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Daarbij neemt Raet de termijnen, zoals opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens, in acht.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Een cookie is een tekstbestandje dat informatie bevat over uw bezoek aan deze website. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Raet, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communications (Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort of via e-mail).

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communications (Postbus 1495, 3800 BL Amersfoort of via e-mail).

One of the big challenges for #HR is to attract the right #talent. Today, we bring you 10 tips to create an effecti… https://t.co/ISdw3hPyji