HR & Finance

"Wij werken als team, in het belang van de klant"

Verhaal van

HR & Finance Marcel van der Knaap
Manager F & A

Onze collega

Marcel van der Knaap is Manager Finance & Administration bij Raet en onder meer verantwoordelijk voor het controleren en registreren van klantcontracten, facturering conform gemaakte afspraken en voor tijdige betaling door onze klanten, oftewel het “Order to Cash” proces. Ook zorgt zijn afdeling dat klanten de juiste toegang en autorisatie tot onze HR-software krijgen en dat facturen van leveranciers worden vastgelegd en tijdig betaald. Dit laatste is bekend als het “Purchase to Pay” proces.

Het verhaal van Marcel

Ik haal veel energie uit het begeleiden van ons team om ervoor te zorgen dat de bepaalde doelstelling worden bereikt. Dit zijn doelstellingen die we zelf opstellen, maar ook die de organisatie van ons vraagt. Daarbij is het van groot belang dat alles procesmatig goed en tijdig verloopt en we continue verbeteringen aanbrengen om de processen nog verder te optimaliseren en aan te passen aan de vereisten. Zo blijven we de veranderende organisatie en de dynamische ontwikkeling die Raet meemaakt vanuit de back office ondersteunen. Vanuit accounting perspectieven zie ik het als een uitdaging om te zorgen dat we werken conform de (wettelijke) vereisten  en de administratieve organisatie zoals deze door Raet wordt gehanteerd.  

Je doet het niet alleen

Ons werk doen we met het team, zowel vóór als mét de organisatie. Samenwerken met verschillende afdelingen is noodzakelijk voor de juiste kwaliteit en maakt ons werk leuk, omdat je breder naar de business kijkt en er met elkaar voor zorgt dat de klant krijgt wat hij verwacht en wat er is afgesproken. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen met anderen. 

Zonder goede  samenwerkingen kun je de klant niet de optimale service verlenen.

Als voorbeeld noem ik de nauwe samenwerking met de afdeling sales. Dit is van groot belang om bijvoorbeeld de gemaakte afspraken tussen sales en de klant op de juiste manier door te trekken in autorisaties van Youforce voor onze klanten en consultants en de juiste facturering. Zonder goede  samenwerkingen kun je de klant niet de optimale service verlenen. Een juiste en tijdige facturering is ook heel belangrijk voor een goed betalingsgedrag van onze klanten en dus een betere positie van het werkkapitaal.

Ook verwerken we de inkoopfacturen van Raet. Facturen van leveranciers worden door mijn team in de financiële administratie vastgelegd en budgethouders in onze organisatie krijgen dan via het systeem een verzoek tot accordering. Wij bewaken de betalingstermijn en zorgen voor betaling van deze facturen.

Weten wat er speelt

Doordat we zelf ook dagelijks klanten aan de lijn hebben, onder andere rondom facturering, autorisatie en betalingen, weten we wat er speelt bij de klant. Daar houden we in ons werk dan ook rekening mee. Zo nemen we maatregelen als wij in het proces iets zien gebeuren wat effect kan hebben op de factuur of contracten.
Wij vinden het belangrijk dat klanten de juiste factuur krijgen. De factuur moet helder zijn en er goed uitzien. Op dit moment maken we een omslag in de manier van factureren en het inzichtelijk maken van onze dienstverlening. We hebben hier al een flinke slag in gemaakt en een stuk vereenvoudiging aangebracht. De klant kan bijvoorbeeld op het eigen Youforce portaal de facturen inzien en downloaden. Ook dat verbetert de klantvriendelijkheid. 

Communicatieve vaardigheden zijn essentieel in de back office. 

Daarnaast zorgen we ervoor dat we contracten met een korte doorlooptijd verwerken, zodat klanten snel bij onze HR-software kunnen. We streven naar het snel beantwoorden van de vragen van onze klanten. Communicatieve vaardigheden zijn essentieel in de back office. Wij beseffen dat we ons werk niet als individu doen, maar als team in het belang van de klant.

Continue ontwikkeling

De ontwikkelingen die Raet meemaakt, voeren we door op onze afdeling. We staan niet stil. Er zijn allerlei veranderingen gaande, zoals de internationalisering en de veranderende verwachting van klanten. Vanuit de resources die we hebben zoeken we dan ook continu naar verbetermogelijkheden  Zowel in mensen als systemen. Nu koppelen we bijvoorbeeld ons financiële systeem aan ons CRM, waardoor we de interne processen kunnen verbeteren en we sneller reageren en acteren. De grootste uitdaging in ons vak is het oplossen van knelpunten en zorgdragen voor compliancy met de wetgeving en intern beleid. Pro activiteit wordt absoluut verwacht vanuit Raet en ook vanuit de collega’s in ons team.

Bericht voor een nieuwe collega

We zitten op dit moment in een transitieproces. De veranderingen in de samenleving gaan snel en Raet loopt daarin mee. Als je openstaat voor verandering, positieve energie hebt en een proactieve mentaliteit, dan pas je helemaal bij Raet. Het is een geweldige toevoeging op je CV!

One of the big challenges for #HR is to attract the right #talent. Today, we bring you 10 tips to create an effecti… https://t.co/ISdw3hPyji