Bel ons op +31 88 23 02 300
Nieuws

Samen aan de slag met het lerarenregister

Samenwerken aan goed onderwijs, één van de doelen van het nieuwe lerarenregister dat in augustus 2018 van kracht gaat. Het lerarenregister helpt leraren bij hun professionele ontwikkeling en draagt hiermee bij aan de continue verbetering van het onderwijs.

Naast dat leraren zelf hun professionaliteit en ontwikkeling in het lerarenregister registreren, heeft u als werkgever een rol in het controleren en vastleggen van basisgegevens zoals de benoemingsgrondslag. U als Raet-klant kunt met onze HR-software de basisadministratie voor het lerarenregister vastleggen, zodat u tijdig alle gegevens op orde heeft voor de gegevenslevering aan DUO.

De Raet-software – met HR Core Education en Self Service – is klaar voor het vastleggen van de benodigde basisgegevens. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Centrale vastlegging van de benoemingsgrondslagen (en eventueel het onderwijsterrein) in het scherm ‘Lerarenregister’ van HR Core Education
  2. Controle en verrijking van de benoemingsgrondslagen door de schooldirecteuren, via formulieren in Self Service in de workflow. U kunt uw formulieren voor de vastlegging van de benoemingsgegevens naar eigen inzicht vormgeven door de benodigde velden op te nemen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.
  3. Door gebruik te maken van een template op basis waarvan u de benodigde benoemingsgegevens snel kunt toevoegen en daarna kunt inlezen in HR Core Education.

We hebben recent een nieuwe release uitgebracht van HR Core Education waarmee de registratie van de benoemingsgrondslagen verbeterd en vereenvoudigd is. In de releasenotes van februari vindt u hierover meer informatie.

Wacht niet te lang meer met de registratie, zodat de initiële vulling van de gegevens op tijd afgerond is. Daarna zult u uiteraard de registratie moeten blijven onderhouden, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in de bevoegdheid, de school en/of het onderwijsterrein van de leraar die voor de klas staat. Dit kunt u inbedden in uw reguliere processen met behulp van Self Service.

Daarnaast zorgt Raet in nauwe samenwerking met DUO en het ministerie van OC&W voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling van de basisgegevens.

Heeft u vragen over de vastlegging van de basisgegevens lerarenregister in de software van Raet of heeft u hulp nodig, neem dan contact op met uw accountmanager, consultant of servicedesk. Of kom naar de Raet Onderwijsdag op 27 maart a.s. waar het Lerarenregister een van de workshops is.

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW