Bel ons op +31 88 23 02 300
HR software

Gegevenslevering lerarenregister in volle gang 

Samenwerken aan goed onderwijs is één van de doelen van het nieuwe lerarenregister. Het lerarenregister helpt leraren bij hun professionele ontwikkeling en draagt hiermee bij aan de continue verbetering van het onderwijs. 

Naast dat leraren zelf hun professionaliteit en ontwikkeling in het lerarenregister registreren, heeft u als werkgever ook een rol in het controleren en vastleggen van basisgegevens zoals de benoemingsgrondslag. U als Raet-klant kunt met onze HR-software de basisadministratie voor het lerarenregister vastleggen, zodat u tijdig alle gegevens op orde heeft voor de gegevenslevering aan DUO. 

Registratie in de software van Raet 

Sinds vorig jaar is de Raet-software – met HR Core Education en Self Service – klaar voor het vastleggen van de benodigde basisgegevens. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: 

  1. Centrale vastlegging van de benoemingsgrondslagen (en eventueel het onderwijsterrein) in het lerarenregisterscherm van HR Core Education.
  2. Vastlegging en/of controle en verrijking van de benoemingsgrondslagen door de schooldirecteuren, via Self Service. Op basis van beschikbaar gestelde templates kunt u de formulieren samenstellen en naar eigen inzicht in de workflow opnemen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.
  3. U kunt de benoemingsgegevens van uw leraren vastleggen in een Excel bestand en deze via bulk import  inlezen in HR Core Education.

Als u zorgt dat u tijdig de vulling van de gegevens in HR Core Education heeft afgerond,  dan zorgt Raet in nauwe samenwerking met DUO en het ministerie van OC&W voor de geautomatiseerde gegevensuitwisseling van de basisgegevens. Steeds meer onderwijsinstellingen hebben inmiddels hun gegevens gevuld en sinds juni levert Raet gegevens aan DUO. Na de initiële vulling zult u uiteraard de registratie moeten blijven onderhouden, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in de bevoegdheid, de school en/of het onderwijsterrein van de leraar die voor de klas staat. Dit kunt u inbedden in uw reguliere processen met behulp van Self Service.

Tijdig aanleveren basisgegevens leraren 

In juni 2018 heeft minister Slob (OCW) besloten dat de uiterste datum voor het aanleveren van de basisgegevens voor het lerarenregister verschoven wordt naar 31 december 2018. Leraren hebben wel de mogelijkheid om vanaf 1 augustus het portfoliodeel van het lerarenregister te gebruiken voor het bijhouden van hun bekwaamheid. Voor de toegang tot dit portfolio zijn de gegevens van leraren nodig, daarom is het van belang dat schoolbesturen zorgen dat de gegevens tijdig zijn aangeleverd. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de vastlegging van de basisgegevens lerarenregister in de software van Raet of heeft u hulp nodig, neem dat contact op met uw accountmanager, consultant of servicedesk.