Bel ons op +31 33 45 06 506

WKR-check bij u op locatie

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. U hoeft pas aan het einde van het jaar te bepalen of uw vrije ruimte is overschreden en of u 80% eindheffing verschuldigd bent. Daarvoor is het belangrijk dat zowel uw salarisadministratie als uw financiële administratie op de juiste wijze zijn ingericht en dat u op de hoogte bent van alle ins en outs van de nieuwe regeling. Raet helpt u graag met de WKR-check bij u op locatie.

Update van de regeling en beoordeling van uw keuzes

Tijdens de WKR-check krijgt u van onze WKR-specialist een update van de nieuwe regeling. Daarna beoordelen we aan de hand van een inventarisatie van uw vergoedingen en verstrekkingen of u de juiste keuzes heeft gemaakt. Vervolgens gaan we na of er veranderingen of verbeteringen kunnen of moeten plaatsvinden.

Stappen van de WKR-check

De WKR-check bij u op locatie bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Update werkkostenregeling: wat zijn de veranderingen per 1 januari 2015?  
Stap 2: Beoordeling indeling van uw huidige vergoedingen en verstrekkingen en de fiscale consequenties: heeft u de juiste keuzes gemaakt?
Stap 3: Beoordeling inrichting van uw financiële administratie en salarisadministratie: is uw administratie WKR-proof?
Stap 4: Evaluatie en afronding

Uw investering

De WKR-check bij u op locatie kost u slechts € 550,- (exclusief BTW).

Afspraak maken of meer informatie?

Wilt u een afspraak maken voor een WKR-check op locatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar (de heer) gerrie.dehoop@raet.com of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 06 83 21 45 38.

Volg ons

Raet en zorggroep ’s Heeren Loo verlengen de samenwerkingsovereenkomst met opnieuw vijf jaar. Een partnership om t… https://t.co/qr98VDMiRk