Bel ons op +31 88 23 02 300
Blog

Invoering WMO 2015: in vier stappen naar een gezonde bedrijfsvoering

Harald van Voorst
Harald van Voorst 07 augustus 2014

Zorginstellingen staan door de transitie in de zorg, waaronder de gewijzigde WMO, voor grote uitdagingen. De verschuiving en de inkrimping van budgetten vragen veel van organisaties. Niet alleen maatschappelijk en organisatorisch, maar ook financieel. Voor finance-professionals het moment om meer grip te krijgen op de grootste kostenpost: de loonkosten. Hoe? Daarvoor schets ik in deze blog vier stappen. Door deze in samenwerking met HR in te vullen, zorgt u voor een goede controle op de bedrijfsvoering.

1. Scenarioplanning 

Een methodiek die in het bedrijfsleven al veel gebruikt wordt, maar in de zorg nog geen gemeengoed is, is scenarioplanning. Met scenarioplanning rekent u de te verwachten ontwikkelingen in zorgvraag en/of dienstverlening voor een komende periode door. Bijvoorbeeld: stel dat ik als organisatie 20% minder zorg mag leveren, wat betekent dat dan voor mijn organisatie? Maar ook: wat als ik een bepaalde aanbesteding van een gemeente niet of slechts gedeeltelijk krijg? Wat betekent dat in die regio voor mijn organisatie? Een dergelijke doorrekening van scenario’s geeft u inzicht in de gevolgen, zowel in personeel als financieel. Inzicht in deze gevolgen geeft u de mogelijkheid om snel te anticiperen en de juiste keuzes te maken bij de inzet van medewerkers. 

2. Capaciteitsplanning 

Wanneer eenmaal bekend is welke zorg er mag worden geleverd, is het belangrijk op basis hiervan een doorrekening te maken naar noodzakelijke capaciteit en verwacht budget. Een goede capaciteitsplanning geeft u en uw organisatie inzicht in de kaders van de financiële mogelijkheden en verwachte bezettingsvraag. Door deze vroegtijdig te bepalen, kan voor de komende periode per organisatieonderdeel een (rooster)beleid worden opgesteld voor de uitvoering van de zorg. 

3. Personele jaarbegroting 

In het maken van een capaciteitsplanning kan ook een financiële bewaking plaatsvinden. Dit biedt veel inzicht en zorgt voor een goede richting van het beleid. Hierbij wordt meestal gerekend met normbedragen voor de loonkosten. Mijn ervaring is dat voor het maken van de echte financiële jaarbegroting een berekening op normbedragen eigenlijk te globaal is. Ik heb veel organisaties gesproken die in de werkelijke kosten een verschil hadden van enkele procenten, vanwege een afwijking tussen de normbedragen en de werkelijke loonkosten van hun personeel. Zeker door de krimp in budgetten is een scherpe sturing noodzakelijk. Daarom is mijn advies om de verwachte personele inzet te laten doorrekenen met de reële loonkosten. Het is hierbij belangrijk om ook uw organisatie te betrekken, zodat de begroting kan gelden als financieel kader voor de uitvoering van de taken in uw organisatie. 

4. Budgetbewaking loonkosten

De meeste organisaties maken wel een financieel jaarplan, maar er zijn veel organisaties die geen maandelijkse controle laten plaatsvinden op de werkelijke loonkosten. Vaak worden lijnmanagers onvoldoende of te laat geconfronteerd met hun actuele financiële situatie, waardoor ze aan het eind van het jaar onvoldoende budget overhouden. Real-time informatie voor lijnmanagers over de gerealiseerde kosten biedt hen meer mogelijkheden om adequaat hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun budget; bijvoorbeeld door personeel anders in te zetten. 

Grip op uw loonkosten

Bovenstaande stappen geven u meer grip op uw loonkosten. Het is duidelijk dat financiële en HR-professionals elkaar nu harder dan ooit nodig hebben. Daarom mijn oproep: finance en HR, zoek elkaar op!

0

Reacties

Plaats een reactie

Harald van Voorst

Senior Product Owner

+31 6 52 01 47 54