Bel ons op +31 88 23 02 300
Blog

Talentmanagement bij Conclusion: "Multidisciplinair werken zorgt voor ontwikkeling"

Sander Kars
Sander Kars 29 januari 2015

Bij talentmanagement gaat het vaak over ontwikkelinstrumenten, zoals de gesprekscyclus, opleidingen en trainingen. Ook voor zakelijk dienstverlener Conclusion zijn zulke instrumenten belangrijk, zegt algemeen directeur Engbert Verkoren. Maar de grootste persoonlijke ontwikkeling vindt volgens hem plaats door medewerkers continu uit te dagen, met projecten die passen bij hun loopbaanperspectief. “Jezelf ontwikkelen doe je dagelijks, door multidisciplinair samen te werken aan uitdagende opdrachten.”

Conclusion adviseert en voert projecten uit op het snijvlak van organisatie- en IT-services. De organisatie, waar ongeveer 1.800 professionals werken, onderscheidt zich door complexe vraagstukken multidisciplinair te benaderen. Conclusion maakt daarbij gebruik van specialismen uit verschillende servicelines en werkmaatschappijen.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wilma van Vuuren is directeur van Human Capital Group, een van de werkmaatschappijen binnen Conclusion die zich bezighoudt met HR-dienstverlening. “De mogelijkheid voor medewerkers om multidisciplinair te werken maakt Conclusion een aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Medewerkers kunnen zich op verschillende vlakken blijven ontwikkelen. Niet alleen door af en toe van werkmaatschappij te wisselen, maar vooral door samen te werken met collega’s uit andere vakgebieden.”

"Medewerkers kunnen zich op verschillende vlakken blijven ontwikkelen."

Van Vuuren vertelt dat vooral jonge medewerkers kiezen voor Conclusion vanwege de afwisseling in het werk. “Zij gaan niet primair voor het geld, maar willen echt leuke dingen doen. Ze zoeken continu nieuwe uitdagingen om hun ‘rugzak’ en portfolio te vullen. De diversiteit aan vakgebieden en projecten zorgt ervoor dat we goede mensen kunnen vasthouden voor onze organisatie.”

Match tussen opdracht en ontwikkelbehoefte

“Talentmanagement gaat verder dan de inzet van ontwikkelinstrumenten zoals opleidingen en trainingen. Zorg voor uitdagende opdrachten die passen bij de loopbaan van medewerkers.”

Volgens Verkoren speelt de samenwerking tussen servicelines en werkmaatschappijen een cruciale rol bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. “Ontwikkeling begint bij de medewerker zelf. Voor een deel hangt die ontwikkeling af van instrumenten zoals opleidingen, coaching en intervisie. Maar het belangrijkste is of iemand de juiste opdrachten heeft die passen bij zijn of haar ontwikkelbehoefte. Opdrachten die zorgen voor uitdaging bij medewerkers en net dat extra’s vragen van medewerkers. In de loopbaangesprekken met medewerkers bespreken we welk soort projecten op hun ontwikkelbehoefte aansluit.” 

Inzicht in talent 

De Raet HR Benchmark 2014-2015 laat zien dat veel werkgevers meer inzicht willen in benodigd en aanwezig talent. Conclusion heeft op dit gebied al stappen gezet. Van Vuuren: “We houden goed de vakgebieden en competenties van medewerkers bij. Deze informatie hebben we ook nodig om de juiste medewerkers op de juiste projecten in te zetten. Het benutten van aanwezig talent gaat echter verder dan alleen registratie van vaardigheden in systemen. We stimuleren medewerkers om hun interne en externe netwerk goed te onderhouden. Hierdoor krijgen medewerkers meer inzicht in elkaars talent en weten ze wie vanuit welke werkmaatschappij ze kunnen betrekken bij een bepaald project.” 

Verkoren vult aan: “Zaken doen met elkaar vraagt erom dat je iemand echt leert kennen, niet alleen formeel maar ook informeel. Onze wekelijkse borrel speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast beschikken we over een online leerportaal waar je vragen over een bepaald vakgebied kan stellen aan collega’s.”

Nieuwe skills

Conclusion vindt het belangrijk om inzicht te hebben in de benodigde skills voor de toekomst. Medewerkers van Conclusion staan met beide benen in de praktijk. Van Vuuren geeft aan dat de complexiteit van klantvraagstukken zorgt voor meer inzicht in de marktontwikkelingen. “Door onze integrale dienstverlening zitten we bovenop de meest actuele business-vraagstukken. Hierdoor kunnen we goed anticiperen op marktbehoeften waar nieuwe skills voor nodig zijn. Ook maken we bij het binnenhalen van nieuwe skills gebruik van ons partnernetwerk.”

Eigen regie 

Medewerkers van Conclusion staan zelf aan het roer van hun persoonlijke ontwikkeling. De HR-cyclus vormt de basis voor dit proces. Van Vuuren: “Onze gesprekkencyclus bestaat uit een plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. Vooral het planningsgesprek wordt door de medewerker geregisseerd. Hoe ziet je ontwikkeling eruit? Waar wil je over een aantal jaar staan en wat heb je daarvoor nodig? Vervolgens gaan we met de medewerker kijken welk soort opdrachten past bij die loopbaanontwikkeling. Daarnaast beschikken medewerkers over een individueel opleidingsbudget dat ze vrij kunnen besteden om hun professionaliteit te verhogen, bijvoorbeeld op het gebied van adviesvaardigheden of persoonlijke effectiviteit.” 

Talent development programma 

“Medewerkers ontwikkelen zich het snelst als ze multidisciplinair samenwerken in projecten.”

High potentials krijgen de mogelijkheid om een talent development programma te volgen. Het is één programma, gericht op drie doelgroepen: management, managementpotentials en talentvolle professionals. Verkoren: “Iedere groep heeft zijn eigen focus in het programma. Zo is ons management development programma sterk gericht op succession planning en leiderschapsontwikkeling. Het personal development programma voor vakspecialisten legt de focus juist op persoonlijke ontwikkeling en adviesvaardigheden. In het programma werken de verschillende doelgroepen ook samen aan opdrachten die direct gelinkt zijn aan de praktijk. Dat sluit aan bij onze visie dat medewerkers zich het snelst ontwikkelen als ze multidisciplinair samenwerken.” 

Geen rol voor centrale HR-afdeling 

De verantwoordelijkheid voor HR-taken ligt integraal bij de lijnmanagers en de directieleden. Conclusion beschikt over veel HR-specialisten die niet alleen opdrachtgevers helpen bij de implementatie van talentmanagement, maar ook de eigen organisatie adviseren en begeleiden. Verkoren: “HR is onze dagelijkse business. We vinden een centrale HR-afdeling daarom niet noodzakelijk. Dat is een van de dingen die Conclusion zo’n bijzondere organisatie maakt.”


Dit interview is onderdeel van de HR Benchmark 2014-2015, een onderzoek naar actuele HR-trends.

Download onderzoeksrapport: trends in talentmanagement

Medewerkers willen zelf de regie voeren over hun ontwikkeling. Werkgevers willen vooral meer inzicht in talent.

Download onderzoeksrapport
0

Reacties

Plaats een reactie

Sander Kars

Content Marketing Manager

+31 6 21 27 38 38

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW