Bel ons op +31 88 23 02 300
Blog

Vijf tips om eigen regie op verzuim te voeren

Peter Kuijt 08 augustus 2014

Verzuimbegeleiding is steeds meer een zorg en uitdaging voor de manager. Het concept ‘Eigen regie op verzuim’ klinkt door in steeds meer organisaties; zij hebben dit al doorgevoerd of overwegen dit te gaan doen. Wat komt daarbij kijken? In deze blog leest u vijf afwegingen die hierbij een rol spelen.

Kleinere afstand, snellere terugkeer 

De gedachte achter ‘eigen regie op verzuim’ is simpel en herken ik in veel organisaties: als je (deels) niet meer kunt werken, dan maakt het uit of je contact hebt met je eigen manager of met een arbodienst. Als je vanaf het eerste moment contact hebt met je manager, is de afstand kleiner en het verantwoordelijkheidsgevoel groter. Dat bevordert een snelle terugkeer. 

Ook de-medicaliseren, het loskoppelen van ziekte en verzuim, werkt in mijn ervaring positief. Zodra de medische klachten centraal staan, staan werkgevers en medewerkers vaak onvoldoende open voor mogelijkheden voor alternatief werk of werken in deeltijd. Maar er zijn ook steeds meer tactische overwegingen, gezien de keuze tussen publiek verzekeren of privaat verzekeren. Deze keuze kan met name financiële gevolgen hebben en dwingen tot meer bewust omgaan met verzuim. 

Hoe neemt u de regie in handen? 

Natuurlijk is het merendeel van verzuim goed te managen, omdat het hier om kortdurend verzuim gaat dat zich na twee of drie dagen oplost. Maar wat kunt u nog meer doen om vanuit goed werkgeverschap de regie in handen te nemen op het terugdringen van verzuim? Welke keuzes kunt u maken en hoe betrekt u uw management goed in verzuimvraagstukken? Er bestaat geen generiek model; de aard van uw bedrijf en werkzaamheden is medebepalend voor de aanpak van verzuim. Toch is er wel een aantal ‘best practices. Ik beschrijf er vijf:

 1. Sta bewust stil bij vaste keuzemomenten voor het eigen risicodragen van verzuim.

  Per 1 januari en 1 juli van ieder jaar is er een keuzemoment om zelf het financiële risico te gaan dragen voor verzuim. Eigen-risicodragerschap hangt vaak samen met het meer in eigen hand nemen van de regie. Realiseer u dat ook in het publieke domein het financieel risico bij u ligt als werkgever. Wanneer werknemers langdurig verzuimen en doorstromen naar de WGA, ziet u dit terug in de premienota van het UWV. Kiezen voor een lagere basispremie in het publieke domein kan dus ongewenst veel duurder uitvallen. Wanneer u kiest voor uitvoering door het publieke domein, wordt vanuit dit domein regie gevoerd op langdurig verzuim. U kunt hierin dan zelf minder keuzes maken.

 2. Sta open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verzuimbegeleiding.

  Effectieve verzuimbegeleiding vraagt om een andere blik op verzuim. Van managers vraagt het dat zij zich meer focussen op mogelijkheden van medewerkers en de medische invalshoek niet meer als basis zien. Het is belangrijk dat uw managers leren hoe dit te doen. We zijn immers gewend om de medische aard van verzuim altijd centraal te stellen. Er bestaan goede trainingen op dit gebied (neem contact met me op voor tips).

 3. Help uw managers tijdig de juiste stappen uit te voeren.

  Eigen regie voeren op verzuim hangt samen met veel wettelijke regels die normaliter door uw arbodienst worden gemonitord. Uw manager heeft behoefte aan ondersteuning die de wettelijke en bedrijfseigen verzuimprotocollen borgt. Wanneer u de stappen voor bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter alleen via Excel laat managen, is het risico op boetes voor te laat melden groot. De focus van uw manager ligt immers op de kern van de bedrijfsprocessen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Help uw manager en voorzie deze van een juiste toolkit om verzuim te beheren. 

 4. Spreek het verzuimproces goed door met uw Arbodienst voordat u het aanpast.

  Geef aan welke stappen u zelf wilt oppakken en wat u verwacht van uw arbo-specialist. Wanneer u van te voren bijvoorbeeld niet aangeeft dat u wilt samenwerken in een gezamenlijk proces of systeem, kan dit achteraf voor wrijving zorgen. Vraag uw Arbodienst mee te denken in regiemodellen alsmede uw managers hierin te ondersteunen. 

 5. Verlies nooit de menselijke maat uit het oog.

  Verzuim begeleiden wordt steeds meer een zaak van financieel sturen, gezien de hoge premies en verlies aan productie. Loyaliteit van uw medewerkers heeft echter een sleutelrol bij verzuimbeheersing. Het zo snel mogelijk (deels) betrekken van medewerkers in het arbeidsproces kan in eerste instantie dwingend overkomen, maar het helpt diezelfde medewerker vaak wel. Onderzoek wijst uit dat het risico op uitstroom of langdurig verzuim steeds groter wordt naarmate u de medewerker op medische gronden thuis en geïsoleerd aan zijn of haar herstel laat werken.
0

Reacties

Plaats een reactie

Peter Kuijt

Specialist Talentmanagement & Verzuimmanagement

+31 6 52 61 44 19

Volg ons

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn wij te vinden op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam! Samen met d… https://t.co/ct3YGhCzEW