Bel ons op +31 88 23 02 300
Blog

Natuurmonumenten: meer tijd voor 'talent talks' dankzij e-HRM

Tristan Lavender
Tristan Lavender 20 november 2014

“Het digitaliseren van HR-processen maakt HR niet overbodig. Het zorgt er juist voor dat we meer tijd overhouden om met de kern van ons vak bezig te zijn.” Ron Adelaar, HR-manager bij Natuurmonumenten, wil HR naar een hoger plan tillen, en daar helpen efficiënte processen bij. De afgelopen tijd heeft hij binnen Natuurmonumenten de papieren HR-administratie steeds meer vervangen door e-HRM. “Daardoor komt er nu meer tijd vrij om met leidinggevenden en medewerkers te spreken over thema’s zoals persoonlijk leiderschap, talentmanagement, duurzame en flexibele inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling. ‘Talent talks’, zoals we die gesprekken bij Natuurmonumenten noemen.”

Natuurmonumenten leunt op een lange en rijke historie, met 735.000 leden, een organisatie van 725 medewerkers en meer dan 10.000 vrijwilligers. De financiële bijdragen van de overheid staan echter onder druk, waardoor Natuurmonumenten ondernemender moet worden. Dat betekent voor de medewerkers: proactiever contact zoeken met de samenleving, marktkansen zien en openbaar stelling durven nemen. Volgens Ron Adelaar vervult HR een essentiële rol in het realiseren van deze verandering. “Het ontwikkelen van de talenten van medewerkers wordt steeds belangrijker. Zonder hen kunnen we onze nieuwe organisatiestrategie niet waarmaken.” Daar is wel een efficiënte administratieve basis voor nodig, voegt Adelaar toe. En dat is precies waar e-HRM Natuurmonumenten bij helpt.

Efficiëntie en uniformiteit

Voorheen kostten administratieve HR-processen veel tijd bij Natuurmonumenten. Adelaar kan zich bijvoorbeeld nog goed herinneren hoe zijn afdeling jaarlijks vanuit het hele land stapels verlofkaarten kreeg toegestuurd. “Dat gaf veel rompslomp.” Dit soort processen verloopt nu digitaal, via e-HRM. Elke medewerker en manager heeft daar toegang toe; of dat nu vanuit Groningen of Limburg is. Processen verlopen nu ook op een uniforme manier. “Als er bijvoorbeeld iets verandert in de regelgeving op HR-gebied, worden die veranderingen via e-HRM nu in één klap doorgevoerd voor elke medewerker.”

“Laat telkens de voordelen van e-HRM voor leidinggevenden en medewerkers zien. e-HRM moet geen HR-feestje zijn.”

Geen HR-feestje

Natuurmonumenten heeft e-HRM gefaseerd ingevoerd; eerst een digitale loonstrook en jaaropgaaf, toen processen zoals het aanvragen van verlof en het indienen van declaraties. Daardoor heeft de organisatie geleidelijk kunnen wennen aan de digitalisering. In elke fase van de implementatie van e-HRM hebben Adelaar en zijn team leidinggevenden en medewerkers nauw betrokken; via werkoverleggen, een klankbordgroep, voorlichtingsbijeenkomsten en een helpdesk waar mensen terecht kunnen met al hun vragen. Adelaar adviseert: “Maak e-HRM behapbaar voor je organisatie en laat telkens de voordelen voor leidinggevenden en medewerkers zien. Iedereen wordt actief en zichtbaar deelnemer in een proces. e-HRM moet vooral geen HR-feestje zijn.”

Sturingsinformatie

Voor HR en het management levert e-HRM niet alleen efficiëntie en transparantie op, het genereert ook sturingsinformatie. “We kunnen verschillende organisatieonderdelen bijvoorbeeld benchmarken op verzuimcijfers. Als je in een bepaalde regio een relatief hoog verzuimcijfer ziet, kun je daar gerichter wat aan doen. Managementinformatie uit een e-HRM systeem helpt je om je aandacht te richten. Net alsof je in een cockpit zit.”

Talentmanagement

De implementatie van e-HRM voor talentmanagement is de volgende stap. Natuurmonumenten is daar nu druk mee bezig. Informatie over de talenten en competenties van medewerkers moet straks inzichtelijk zijn via e-HRM. Dan vindt er ook standaardisering plaats in de manier waarop competenties worden geregistreerd en beoordeeld. “Voor de ontwikkeling van onze medewerkers en voor de ontwikkeling van Natuurmonumenten is het belangrijk dat we precies weten welk talent op welke plek aanwezig is. Dat biedt onze medewerkers ook nieuwe kansen.”

De veranderende rol van HR

Met de digitalisering van HR-processen krijgt HR geen minder grote, maar wel een andere rol, zegt Adelaar. “Onze rol was vooral instrumenteel en procedureel. Nu nemen we meer de regie als business partner. We adviseren proactief over HR-beleid en ondersteunen in de uitvoering. Op die manier voegen we waarde toe aan de organisatie.” 

“Ik geloof er niet in dat je HR volledig in de lijn kunt leggen of uitbesteden. HR is en blijft een vak.”

Adelaar gelooft niet dat HR als afdeling op termijn overbodig wordt. “We maken medewerkers en leidinggevenden meer zelf verantwoordelijk, met middelen zoals e-HRM. Maar vakexperts op HR-gebied blijven hard nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om kennis van arbeidspsychologie, arbeidsrecht of het aanbrengen van eenheid in organisatieprocessen. Leidinggevenden hebben op dat vlak specialistische ondersteuning nodig. Ik geloof er niet in dat je HR volledig in de lijn kunt leggen of uitbesteden.”

e-HRM is een middel, geen doel op zich

Volgens Adelaar is het ook belangrijk om e-HRM als middel te blijven zien, en niet als doel op zich. “In de discussies over e-HRM, talentmanagement en HR analytics mis ik het menselijke aspect wel eens. Soms lijkt het alsof er een soort technocratisering gaande is, waarbij we alles in data en systemen proberen te vangen. Maar mensen zitten niet zo in elkaar dat je even ‘op een knop kunt drukken’. HR blijft mensenwerk.”

De opgave is volgens Adelaar om mensen in beweging te krijgen en hen er bewust van te maken dat ze aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling. “Dat start in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende – een talent talk. Wat zijn jouw talenten? Hoe wil je je ontwikkelen? En wat heb je daarvoor nodig? Een goed gesprek met de juiste vragen vormt uiteindelijk de basis voor vertrouwen, ontwikkeling en groei. e-HRM ondersteunt dat, maar is nooit de vervanging hiervan.”


Dit interview is onderdeel van de HR Benchmark 2014-2015, een onderzoek naar actuele HR-trends.

Download onderzoeksrapport: digitalisering HR via e-HRM zet door

66% van de medewerkers wil zelf zijn HR-zaken kunnen regelen. Werkgevers maken dat steeds meer mogelijk, via e-HRM.

Download onderzoeksrapport
0

Reacties

Plaats een reactie

Tristan Lavender

Content marketing manager