Bel ons op +31 88 23 02 300
Blog

E-HRM geeft docenten regie over hun eigen ontwikkeling

Sander Kars
Sander Kars 03 augustus 2015

Docenten zijn graag regisseur van hun persoonlijke ontwikkeling. Dit is één van de belangrijke uitkomsten van de Raet HR Benchmark. Ook bij het personeel van de Onderwijsspecialisten leeft deze behoefte. De onderwijsinstelling uit Arnhem en omstreken zet e-HRM in om professionals te faciliteren bij de ontwikkeling van hun inzetbaarheid. Willy Knoers, HR-manager: “E-HRM speelt een cruciale rol in onze sturingsfilosofie waar professionals zelf aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling en HR-zaken.”

“We hebben professionele medewerkers nodig die zich blijven ontwikkelen zodat ze excellent onderwijs kunnen blijven aanbieden.”

De Onderwijsspecialisten is een groot schoolbestuur waar 1.300 medewerkers iedere dag met passie en zorg klaar staan voor kinderen met een beperking. Op de 20 eigen scholen en daarbuiten. De medewerkers van de Onderwijsspecialisten worden in het kader van Passend onderwijs met hun expertise ook op verschillende scholen binnen het regulier onderwijs ingezet. Knoers: “Onze missie is om ervoor te zorgen dat die kinderen een volwaardige plek in de samenleving krijgen. Daarvoor heb je professionele medewerkers nodig die zich blijven ontwikkelen zodat ze excellent onderwijs kunnen blijven aanbieden.”

Dubbele krimp

De Onderwijsspecialisten heeft naast bezuinigingen in Passend onderwijs te maken met leerlingenkrimp, vooral op scholen in de Achterhoek. Willy Knoers geeft aan dat beide ontwikkelingen gevolgen hebben voor het aantal medewerkers dat bij de instelling werkt. “Nu, vlak na de invoering van Passend onderwijs, is er nog sprake van verplichte winkelnering waarbij onze medewerkers worden ingezet op reguliere scholen. Maar straks gaan de budgetten naar 20 samenwerkingsverbanden in de regio en maken we met deze partijen afspraken over de inzet van onze expertise.”

“We willen graag dat onze mensen met expertise inzetbaar blijven voor de leerlingen die dit nodig hebben. Daarom worden steeds meer medewerkers gedetacheerd naar deze samenwerkingsverbanden en naar basisscholen in het regulier onderwijs. Het is van groot belang dat de ontwikkeling van onze medewerkers op peil blijft. Speciaal onderwijs is en blijft immers een vak apart.”

Inzetbaarheid van medewerkers

Opleiden en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke HR-thema’s bij de Onderwijsspecialisten. Knoers: “Medewerkers worden breder en flexibeler inzetbaar. De muren om een school verdwijnen. Daarnaast veroudert kennis snel en ontstaan er nieuwe onderwijsmethodieken. Daarom investeren we veel in opleidingen en trainingen. Medewerkers spelen daar zelf een grote rol in. Zij maken zelf hun ontwikkelplan en bespreken dit plan met hun leidinggevende. Ze houden echt hun eigen dossier bij. E-HRM speelt in dit proces een grote rol.”

"Medewerkers maken zelf hun ontwikkelplan; ze houden echt hun eigen dossier bij. E-HRM speelt in dit proces een grote rol.”

Ambassadeurs op de scholen De Onderwijsspecialisten heeft sinds 2013 diverse HR-processen gedigitaliseerd, waaronder verzuim, performance management, aanstellingen, declaraties en het uitruilen van reiskosten. Knoers vertelt dat de vraag naar e-HRM vooral uit de organisatie kwam. “We werkten voorheen met veel papieren formulieren, die voor een flinke administratieve last zorgden en bovendien niet meer van deze tijd waren. Onze schooldirecteuren en vooral de administratief medewerkers vanuit de verschillende scholen hebben een belangrijke rol als ambassadeur gehad in het implementatietraject.”

Willy Knoers vertelt hoe de HR-afdeling ondersteuning geeft aan de administratief medewerkers van de scholen. “Wij verzorgen ieder jaar een studiedag voor hen om de kennis van het systeem up-to-date te houden. Binnen de HR-afdeling hebben we diverse e-HRM specialisten die hun laptop meenemen naar de schoollocaties en veel tijd investeren in coaching on the job. Dat werkt goed!” “Daarnaast kijken we ook goed naar gedrag. Vroeger hadden managers nog wel eens de neiging om papieren formulieren niet volledig in te vullen en de mutaties over te laten aan de administratief medewerkers op de school. Dat staan we nu niet meer toe. Sommige zaken, zoals de contractvorm of het salaris vragen nou eenmaal om beslissingen van de schooldirecteur en kunnen niet door een administratief medewerker bepaald worden. Digitalisering helpt je bij dit soort beslismomenten.”

E-HRM zorgt voor meer focus 

Volgens Knoers zorgt e-HRM voor meer effectiviteit van de HR-processen. “Een goed voorbeeld daarvan in onze organisatie is het ziekteverzuim. De afgelopen jaren is dit met 1,3% gedaald. Met onze personeelsomvang is zo’n reductie al gauw een kostenbesparing van 1 miljoen euro. De meldingsfrequentie is ook naar beneden gegaan. E-HRM zorgt bij managers voor meer focus, waardoor ze kort op de bal zitten en hun verantwoordelijkheid beter kunnen pakken. Ik ben van mening dat e-HRM hieraan heeft bijgedragen.”

“E-HRM zorgt bij managers voor meer focus. Zij zitten kort op de bal en pakken beter hun verantwoordelijkheid.” 

Betere informatievoorziening 

De vergaande digitalisering zorgt bovendien voor verandering in rollen op de HR-afdeling. “Op dit moment zijn onze HR-professionals nog volop bezig met het beheer van het systeem en met name het gebruik op de twintig schoollocaties. Maar ik zie nu ook andere vragen uit de organisatie komen. Onze HR-professionals worden steeds meer adviseur, bijvoorbeeld op het gebied van contractvormen en management informatie. Om onze interne dienstverlening nog beter te maken, hebben we een informatie catalogus gemaakt waar schooldirecteuren allerlei overzichten kunnen raadplegen. De volgende stap is een dashboard. E-HRM zorgt dus echt voor een betere informatievoorziening.”

Docent als regisseur 

Knoers geeft aan dat komend jaar de digitalisering van HR-processen wordt uitgebreid. “Uiteindelijk draait het om de leerlingen en de bijdrage van onze professionals aan goed onderwijs. Daarom gaan we competentiemanagement digitaliseren en een talentendatabase opzetten. Daarnaast willen we in samenwerking met de Onderwijscoöperatie het lerarenregister koppelen aan het bekwaamheidsdossier. Docenten hoeven dan nog maar op een plek hun competenties en bekwaamheden bij te houden. Zo worden zij steeds meer regisseur over hun eigen ontwikkeling en dossier.”


Dit interview is onderdeel van de HR Benchmark 2014-2015, een onderzoek naar actuele HR-trends.

Download onderzoeksrapport: HR-trends in het onderwijs

De medewerker staat centraal in het onderwijs. Werkgevers zien talentontwikkeling als hun belangrijkste prioriteit.

Download onderzoeksrapport
0

Reacties

Plaats een reactie

Sander Kars

Content Marketing Manager

+31 6 21 27 38 38