Met strategische personeelsplanning klaar voor de toekomst

Weten waar u aan toe bent. Weten welke impact verschillende toekomstscenario’s hebben. Of doorrekenen wat verandering van uw beleid betekent. Om ook in de toekomst uw kernactiviteiten op het gewenste niveau te kunnen voorzetten wilt u inzicht de verwachte HR-effecten van uw beleid. Zoals gegevens over de in-, door- en uitstroom van uw medewerkers en de organisatiebehoefte op langere termijn, oftewel inzicht in de strategische personeelsplanning.

Met Youforce Strategische Personeelsplanning analyseert u de verwachte effecten. Deze krachtige oplossing helpt u bijvoorbeeld om het dreigende personeelstekort en het huidige en toekomstige kennisniveau in kaart te brengen.

Slimme, intuïtieve oplossing

Geen ingewikkelde Excel-sheets meer, maar een slimme, intuïtieve en online oplossing. Strategische Personeelsplanning is een onderdeel van onze e-HRM-portal Youforce. U kunt er daarom op vertrouwen dat de gegevens die u invoert in het personeelsinformatiesysteem automatisch beschikbaar zijn voor het strategisch plannen van uw medewerkers.

Deze actuele gegevens zijn de basis. Aan de hand van functies, vaardigheden, competenties en de organisatiestructuur kunt u de ‘meest waarschijnlijke’ scenario’s vormen die u ondersteunen bij uw strategisch HR-beleid. Uiteraard kunt u ook mogelijke maatschappelijke veranderingen en organisatiewensen meenemen in de simulatie. Vanzelfsprekend kunt u hierbij ook de financiële impact in kaart brengen. U weet niet alleen welke mensen u  in de toekomst nodig heeft, maar ook welke personele kosten u kunt verwachten. Zo bent u altijd voorbereid.

Deel dit artikel

Scenarioplanning

Download de infosheet

Meer informatie?

Bel me terug

Wilt u meer informatie over de producten en diensten van Raet?

Wij bellen u terug

Artikel HR Overheid

Heeft strategische personeelsplanning in de huidige tijd eigenlijk nog wel zin?

Lees hier het artikel