Houd grip op ziekteverzuim onder uw medewerkers

Tevreden, gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Wanneer iemand ziek wordt kan dit grote impact hebben. De ondersteuning op het gebied van verzuim in Youforce biedt u meer inzicht in ziekteverzuim en ondersteunt uw administratie.

De Arbowet legt u veel verplichtingen op om verzuim tegen te gaan. Wij bieden u een totaaloverzicht van verzuimpercentages, gemiddelde ziektefrequentie en -duur van medewerkers. U vergelijkt eenvoudig jaren met elkaar en splitst de cijfers  naar organisatieonderdeel, persoons- of verzuimkenmerken. Hierdoor heeft u uw Verzuim Management altijd op orde.

Verzuimreductie: Bevorderen terugkeer

Managers spelen een sleutelrol bij verzuimreductie. Onze e-HRM-software geeft managers meer inzicht in het verzuim binnen de eigen afdeling en geeft meldingen bij opvallende verzuimpatronen. Door snelle signalering kunnen managers uw medewerkers beter begeleiden en een spoedige terugkeer bevorderen. Zo waarborgt u het serviceniveau van uw organisatie. Door verzuimreductie bespaart u bovendien kosten doordat er geen vervanging hoeft te worden ingehuurd.  

Handige registratie

Door de koppeling met onze basis HR-systemen worden persoonsgegevens gelinkt aan historische en lopende verzuimgegevens in verzuimdossiers.  Gegevens rondom zwangerschapsverlof, verzuimfrequentie, WIA-status, deelherstel en werkzaamheden op therapeutische basis worden automatisch per werknemer geregistreerd. UWV-formulieren zijn geïntegreerd in Youforce en worden grotendeels automatisch ingevuld. U kunt er zeker van zijn dat deze formulieren altijd up-to-date zijn dankzij SaaS. 

HR-medewerkers kunnen op basis van rapportages op afdelingsniveau managers beoordelen: welke managers gaan goed met ziekteverzuim om, en welke niet?

Centrale dossiervorming

Centrale dossieropbouw is een basisvoorwaarde voor een doelmatige aanpak van het verzuimproces. Alle betrokken partijen hebben hierdoor rechtstreeks toegang tot de voor hun relevante informatie.

Bedrijfsartsen maken binnen Youforce uitgebreide dossiers aan die alleen voor henzelf toegankelijk zijn. U kunt zelf documenten en rapportages aan elkaar koppelen en toevoegen aan verzuimdossiers. Hierdoor wordt automatisch een volledig re-integratiedossier opgebouwd per medewerker, voorzien van de standaardformulieren van het UWV.

Deel dit artikel