Avelingen Groep krijgt inzicht in personeelskosten met Raet Online

26 juli 2012

Sociale werkvoorziening Avelingen Groep stapt over op de webbased e-HRM-portal Raet Online. Hiermee krijgen leidinggevenden uitgebreide rapportagemogelijkheden. Daarnaast heeft de organisatie met de portal een krachtig sturingsinstrument in handen om veranderingen in het personeelsbestand te vertalen naar het juiste budget om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk.

"De inrichting van het e-HRM-systeem van Raet is veel logischer en overzichtelijker dan hetgeen onze huidige dienstverlener biedt. Het verschil zit hem voornamelijk in de betere ingebouwde controles en de uitgebreide rapportagemogelijkheden. Hierbij zijn we verzekerd van de juiste output en kunnen we actief sturen op de personeelsbudgetten", zegt Dick Nederveen, controller Avelingen Groep, "Een ander groot voordeel van Raet is dat we automatisch gegevens kunnen uitwisselen met COMPAS, een softwaresysteem dat specifiek is toegesneden op de sector sociale werkvoorziening."

Cees van den Heijkant, CEO van Raet: "Sociale werkvoorzieningen moeten kostenefficiënter werken om ook in de toekomst werkplekken te kunnen aanbieden. Inzicht in de opbouw van het personeelsbestand en de loonkosten is hierbij essentieel. Met onze oplossing krijgt Avelingen Groep vroegtijdig inzicht in budgettaire overschrijdingen, zowel op kostensoort, kostenplaats en kostendrager."

Over Avelingen Groep

Avelingen Groep is een leer-werkbedrijf met ongeveer 800 medewerkers. De organisatie voert voor een zevental gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de Wet Sociale Werkvoorziening uit. In het kader van deze wet werken mensen met een arbeidshandicap onder aangepaste omstandigheden bij/via Avelingen Groep. Een belangrijke doelstelling is dat medewerkers hun arbeidsmogelijkheden verder ontwikkelen zodat zij, zo mogelijk, in de toekomst op de reguliere arbeidsmarkt kunnen werken. Ook organiseert Avelingen Groep arbeidsonderzoek, arbeidstraining en leer-werktrajecten voor bijvoorbeeld gemeenten, UWV en reïntegratiebedrijven.

Deel dit artikel