Raet sluit aan op duurzaamheidprogramma gemeente Goirle

09 februari 2012

De circa honderdvijftig medewerkers van de gemeente Goirle kunnen vanaf dit voorjaar de salarisstrook online inzien met Raet Online. De digitalisering van dit secundaire proces past in het duurzaamheidprogramma van de organisatie, waarbij aanvragen van burgers digitaal worden ingediend. 

Dit is de eerste aanzet van de organisatie om haar HR-processen te digitaliseren. De organisatie maakt al vele jaren naar tevredenheid gebruik van de oplossingen voor HR- en salarisadministratie van Raet. De keuze voor Raet was daarom ook snel gemaakt.

"Burgers van onze gemeente kunnen al eenvoudig digitaal documenten aanvragen, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het Bevolkingsregister. De mogelijkheden om altijd en overal toegang tot de eigen gegevens te hebben, moet daarom voor onze medewerkers toegankelijk zijn, ook met smartphone en tablet. Het kunnen overal en altijd kunnen benaderen van de salarisstrook via het web, onafhankelijk van locatie en devices moet gewoontegoed zijn. Toen onze afdeling Personeel&Organisatie dit voorstel deed, stemde ik hier graag mee in", aldus Michel Tromp, gemeentesecretaris van de gemeente Goirle.

Over gemeente Goirle

Goirle wil een gemeente zijn die denkt en werkt vanuit een heldere, integrale visie: weten waar je voor staat, met beleidsinhoudelijke samenhang en communicatief vanuit een positief imago. Goirle werkt effectief en efficiënt vanuit het perspectief van de Goirlese burger. De organisatie is daarbij zodanig ingericht dat de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen zo optimaal mogelijk is en dat doelen kunnen worden gerealiseerd. Bij de gemeente zijn circa honderdvijftig medewerkers werkzaam.

Deel dit artikel

Lees meer