Bel ons op +31 33 45 06 506

Wet- en regelgeving

Regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel

De Rijksoverheid stelt aan werkgevers een handige regelhulp ter beschikking waarmee vastgesteld kan worden of recht bestaat op premiekortingen of het lage-inkomensvoordeel.

Coulancetermijn uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de Eerste Kamer.

Bijtelling voordeel privégebruik auto

Met ingang van 1 januari 2017 is de bijtelling voor het privégebruik van personen- en bestelauto’s van de zaak veranderd.

Nabetaling uit dienst anders dan transitievergoeding

Op basis van juridische uitspraken zijn in meerdere cao’s bepalingen opgenomen die leiden tot een nabetaling van ‘ORT tijdens verlof’. Dit kan ook van toepassing zijn op medewerkers uit dienst.

Recht op lage-inkomensvoordeel

Om de arbeidskansen voor mensen met een laag inkomen te vergroten is er vanaf 1 januari 2017 het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Nieuwe inkomenscodes

Met ingang van januari 2017 is inkomenscode 21 vervallen en vervangen door de nieuwe inkomenscodes 54 tot en met 63.

Rekenhulp loonheffing

Vanaf 2017 introduceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor de controle van de toegepaste loonheffing op een salarisstrook.

Belang verloonde uren

Het belang van de verloonde uren is de afgelopen jaren fors toegenomen en zal de komende jaren nog verder toenemen. Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de loonaangifte is van groot belang voor de uitvoering van de processen van de Belastingdienst, UWV en CBS.

Uitbetaling transitievergoeding

Over de uitbetaling van de transitievergoeding krijgen wij nog steeds veel vragen. Graag vatten wij de belangrijkste regels over de uitbetaling nog een keer samen.

Maatregelen Wet aanpak schijnconstructies

Op 1 januari 2017 worden de maatregelen uit de WAS (Wet aanpak schijnconstructies) aangescherpt. Wat betekent dit voor u als werkgever en opdrachtgever?

Eigenrisico WGA vanaf 2017 ook voor flexwerkers

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. Tot nu toe kon u dat als werkgever alleen voor vaste medewerkers, maar na 1 januari komen daar ook de flexwerkers bij. De overheid wil met deze aanpassing de concurrentieverhoudingen tussen de private en publieke verzekeringsmarkt verbeteren.

Prinsjesdag 2016

Op dinsdag 20 september 2016 presenteerde het kabinet de begroting voor 2017. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor u en uw medewerkers?