Bel ons op +31 33 45 06 506

WKR-check bij u op locatie

Sinds 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers. U hoeft pas aan het einde van het jaar te bepalen of uw vrije ruimte is overschreden en of u 80% eindheffing verschuldigd bent. Daarvoor is het belangrijk dat zowel uw salarisadministratie als uw financiële administratie op de juiste wijze zijn ingericht en dat u op de hoogte bent van alle ins en outs van de nieuwe regeling. Raet helpt u graag met de WKR-check bij u op locatie.

Update van de regeling en beoordeling van uw keuzes

Tijdens de WKR-check krijgt u van onze WKR-specialist een update van de nieuwe regeling. Daarna beoordelen we aan de hand van een inventarisatie van uw vergoedingen en verstrekkingen of u de juiste keuzes heeft gemaakt. Vervolgens gaan we na of er veranderingen of verbeteringen kunnen of moeten plaatsvinden.

Stappen van de WKR-check

De WKR-check bij u op locatie bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Update werkkostenregeling: wat zijn de veranderingen per 1 januari 2015?  
Stap 2: Beoordeling indeling van uw huidige vergoedingen en verstrekkingen en de fiscale consequenties: heeft u de juiste keuzes gemaakt?
Stap 3: Beoordeling inrichting van uw financiële administratie en salarisadministratie: is uw administratie WKR-proof?
Stap 4: Evaluatie en afronding

Uw investering

De WKR-check bij u op locatie kost u slechts € 550,- (exclusief BTW).

Afspraak maken of meer informatie?

Wilt u een afspraak maken voor een WKR-check op locatie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar (de heer) gerrie.dehoop@raet.com of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 06 83 21 45 38.

Volg ons

Tussen 27 juni en 6 juli vinden de Raet Zorgdagen voor klanten weer plaats op vier locaties. Meld u nu aan: https://t.co/nl73rVBHMN