De noodzaak van compacte overheid

Flink bezuinigen en een veranderende taakstelling uitvoeren. U staat voor een grote uitdaging die een efficiënte en compacte overheid vereist. Samenwerken met andere overheden en partners, outsourcing van taken en het opzetten van een Shared Service Center. Allemaal strategische besluiten die maken dat overheden steeds meer een regisseur worden met oog voor een efficiënte dienstverlening, continuïteit en kwaliteit.

Een slimme overheid geeft antwoord

Burgers en bedrijven verwachten een slagvaardige en toegankelijke overheid die optimaal bereikbaar is, ook online. Hiervoor voert de digitale overheid innovatieve maatregelen door. Uw HR kan hierbij niet achterblijven.

Het digitaliseren van uw HR-processen met e-HRM van Youforce stelt uw ambtenaren in staat de eigen HR-taken online te regelen. Uw organisatie profiteert, want met de digitale mogelijkheden heeft u een betere informatievoorziening naar andere applicaties en portalen binnen de overheid. 


Meer informatie?

Bel me terug

Wilt u meer informatie over de producten en diensten van Raet?

Wij bellen u terug

Vraag Impulse aan

Het magazine Impulse geeft inzicht in de HR-thema's van het bestuur binnen de overheid en het onderwijs